GURU -- DUHOVNI UČITELJ

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

29.03.2017.

ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ MAHOTSAVA HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWAMI GURU MAHĀRĀJA – 7 APRIL 2017 FRIDAY -- FASTING FOR KAMADA EKADĀŚĪ [PART 1]

 

DUHOVNI JE UČITELJ PREDSTAVNIK ŚRĪLA VYĀSADEVA. ZATO PREMA VEDSKOM SISTEMU, NA ROĐENDAN DUHOVNOG UČITELJA UČENICI ODRŽAVAJU SVEČANOST ZVANU ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ.

 

VYĀSA JE BIO SAÑJAYIN DUHOVNI UČITELJ I SAÑJAYA POTVRĐUJE DA JE VYĀSINOM MILOŠĆU MOGAO SHVATITI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU. TO ZNAČI DA KṚṢṆU NE MOŽEMO SHVATITI NEPOSREDNO, VEĆ PREKO DUHOVNOG UČITELJA. DUHOVNI JE UČITELJ PROZIRNI POSREDNIK [MEDIJ], IAKO JE ISTINA DA JE ISKUSTVO IPAK NEPOSREDNO. TO JE TAJNA [MISTERIJA] UČENIČKOG NASLIJEĐA. KAD JE DUHOVNI UČITELJ VJERODOSTOJAN, MOŽEMO IZRAVNO ČUTI BHAGAVAD-GĪTU, KAO ŠTO JU JE ČUO ARJUNA.

 

KOMENTAR: Ovo je dobra prilika da se podsjetimo šta je Vyāsa-Pūjā  i zašto se proslavlja. Za ovu priliku biće navedena dva stiha iz  Bhagavad-gite As It Is [18.75-76].

 

Inače, važno je da ono što na taj dan nudimo svom duhovnom učitelju bude zaista iskreno, dakle od srca. Također, još je važnije da i tokom cijele godine radimo za misiju svog duhovnog učitelja služeći ga na različite načine – shodno svojoj prirodi, te shodno vremenu, mjestu i drugim okolnostima i uvijek prema instrukcijama, koje dobijemo od duhovnog učitelja. Jako je važno da budemo u stalnom kontaktu s duhovnim učiteljem na neki od mogućih načina, pa barem na suptilnim razinama -- u meditaciji. Također, neophodno je potrebno da imamo i stalno druženje i neku vrstu razmjene kroz saṅkīrtan i različite zajedničke službe s drugim bhaktama, specijalno s naprednim bhaktama, pored prakticiranja redovne duhovne prakse – sadhane i svakodnevnog mantranja minimum šesnaest krugova na japi svaki dan. Dakle, japa retreat svaki dan u određeno doba dana, te svakodnevno čitanja Śrīmad Bhāgavatama sa razumijevanjem, barem nekoliko sati. Prema okolnostima neophodno je i da služimo Božanstva u vlastitom domu i svete  Tulasī, te da prema mogućnostima posjećujemo sveta mjesta hodočašća u Indiji i boravimo u njima, ili da ih služimo na druge nama dostupne načine.

 

Briga za druge, te propovijedanje uvijek i u svakoj prilici daće nam potrebnu snagu, zaštitu i blagoslove.

 

Kao što znamo, postoje 64 procesa predanog služenja, dakle za svačiju prirodu, tako da baš svako može potpuno izraziti svoju osobnost. Sve u svemu, druženje s naprednim bhaktama i služenje je bit svjesnosti Kṛṣṇe. Jedan od krajnih ciljeva prema śāstrama je da svaka osoba na ovom svijetu postane uspješan propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe. A vlastiti primjer je najbolja svjetiljka za druge. Dakle, treba i živjeti život koji propovijedamo – i to je to!

 

I da ne zaboravimo, ovaj naš duhovni process – je proces milosti i blagoslova!

 

Još samo jedno iskustvo za sve dobronamjerne osobe, a ima ih sve više i više, koje imaju namjeru da tek otpočnu sa svakodnevnom duhovnom praksom u svjesnosti Kṛṣṇe. Ne treba nikada razmišljati u smislu – zabranjeno mi je ovo, pa ovo i tako to. U stvari, nema nekih posebnih pravila za svakodnevno mantranje na japi [brojanici od svetih Tulasīya ili od svetog drveta Neema], osim da pažljivo mantramo i slušamo. Na početku, dok ne zadobijemo potrebne blagoslove i milost preko duhovnih učitelja, umjesto da pogrešno razmišljamo u stilu “Nemoj ono…”, pa “Nemoj ovo…”, samo nadodajmo svjesnost  Kṛṣṇe u  svakodnevni život i sve će postepeno da dođe na svoje mjesto.

 

Za mlade generacije, u današnje vrijeme nije produktivno trošiti toliko dragocjeno vrijeme na neke nepotrebne aktivnosti -- recimo trenirati ekstremne, borilačke, ili neke druge sportove – dovoljno je da se svaki dan krećemo dok mantramo, sada kada je ljepše vrijeme vani u prirodi u laganoj šetnji – i svih sedam cakri će da nam profunkcioniraju potpuno pravilno.

 

Specijalno zadnjih godina, pogodno je vrijeme da pokušamo unijeti u svoj život neke male dodatne pozitivne promjene, da na stvari počnemo gledati drugačijim očima – očima znanja iz śāstra, svetih vedskih spisa! Inače je tendencija u svijetu, kao što znamo, da se masovno prelazi na čistiji i prirodniji način života i ishrane, te da inače obraćamo više pažnje na nevidljivi svijet oko nas, na našu duhovnu stvarnost. Jedna od osnovnih stvari koju je neophodno shvatiti već u početnoj fazi duhovnih traganja – jeste postojanje dvojne stvarnosti i na isto uvijek treba obratiti dodatnu pažnju.

 

Nekada je potrebno samo malo truda i vremena da promijenimo komplet meditaciju i način razmišljanja, ali i na taj način neutralizirati neka nepovoljna spoljašnja događanja koja nas prate, te postepeno promijeniti stvari na bolje! Ako počnemo razmišljati u stilu – “Ja sam blagoslovljen/blagoslovljena najboljim i za mene je predviđeno samo najbolje”, te ako počnemo ulagati određeni trud i vrijeme u vlastitu samospoznaju i proučavanje nauke o Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi – postepeno će sve da krene na bolje...!

 

STIH 75

 

vyāsa-prasādāc chrutavān    etad guhyam ahaḿ param

yogaḿ yogeśvarāt kṛṣṇāt    sākṣāt kathayataḥ svayam

 

SYNONYMS

 

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

 

„Vyāsinom milošću čuo sam ovaj najpovjerljiviji razgovor neposredno od gospodara sveg misticizma, Kṛṣṇe, koji je osobno govorio Arjuni.“

 

SMISAO:   Vyāsa je bio Sañjayin duhovni učitelj i Sañjaya potvrđuje da je Vyāsinom milošću mogao shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. To znači da Kṛṣṇu ne možemo shvatiti neposredno, već preko duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj prozirni posrednik [medij], iako je istina da je iskustvo ipak neposredno. To je tajna [misterija] učeničkog naslijeđa. Kad je duhovni učitelj vjerodostojan, možemo izravno čuti Bhagavad-gītu, kao što ju je čuo Arjuna. U svijetu ima mnogo mistika i yogīya, ali Kṛṣṇa je gospodar svih sistema yoge. Kṛṣṇino je uputstvo jasno izloženo u Bhagavad-gīti – predaj se Kṛṣṇi. Onaj ko to učini najviši je yogī. To je potvrđeno u posljednjem stihu Šestog Poglavlja, Yoginām api sarveṣām.

 

Nārada je Kṛṣṇin izravni učenik i duhovni učitelj Vyāse. Zato je Vyāsa vjerodostojan kao i Arjuna, jer pripada učeničkom naslijeđu, a Sañjaya je Vyāsin izravan učenik. Vyāsinom milošću, Sañjayina su čula bila pročišćena i tako je mogao izravno vidjeti i čuti Kṛṣṇu. Osoba, koja neposredno sluša Kṛṣṇu može shvatiti ovo povjerljivo znanje. Ako ne prihvati učeničko naslijeđe, ne može čuti Kṛṣṇu. Zato je njezino znanje uvijek nesavršeno, bar što se tiče shvatanja Bhagavad-gīte..

 

U Bhagavad-gīti su objašnjeni svi sistemi yoge – karma-yoga, jñāna-yoga i bhakti-yoga. Kṛṣṇa je gospodar sveg misticizma. Međutim, trebamo shvatiti da je Arjuna imao sreću da shvati Kṛṣṇu neposredno i tako je Sañjaya, Vyāsinom milošću, također mogao neposredno čuti Kṛṣṇu. Ustvari, ne postoji razlika između neposrednog slušanja Kṛṣṇe i neposrednog slušanja o Kṛṣṇi od vjerodostojnog duhovnog učitelja kao što je Vyāsa. Duhovni je učitelj predstavnik Vyāsadeva. Zato prema vedskom sistemu, na rođendan duhovnog učitelja učenici održavaju svečanost zvanu Vyāsa-Pūjā.


STIH 76

 

rājan saḿsmṛtya saḿsmṛtya    saḿvādam imam adbhutam

keśavārjunayoḥ puṇyaḿ    hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

 

SYNONYMS

 

rājan — O King; saḿsmṛtya — remembering; saḿsmṛtya — remembering; saḿvādam — message; imam — this; adbhutam — wonderful; keśava — of Lord Kṛṣṇa; arjunayoḥ — and Arjuna; puṇyam — pious; hṛṣyāmi — I am taking pleasure; ca — also; muhuḥ muhuḥ — repeatedly.

 

„O kralju, dok se prisjećam ovoga divnog, svetog razgovora između Kṛṣṇe i Arjune, osjećam zadovoljstvo i ushićenje u svakom trenutku.“

 

SMISAO:   Znanje izloženo u Bhagavad-gīti tako je transcendentalno da onaj ko se upozna s razgovorima Arjune i Kṛṣṇe postaje pobožan i ne može zaboraviti takve razgovore. To je transcendentalna priroda duhovnog života. Drugim riječima, osoba koja čuje Gītu iz pravog izvora, od samoga Kṛṣṇe, dostiže potpunu svjesnost Kṛṣṇe. Zahvaljujući svjesnosti Kṛṣṇe postaje sve više prosvijetljena i uživa u životu s ushićenjem, ne samo neko vrijeme, već u svakom trenutku.

 

Chapter 18: Conclusion — The Perfection of Renunciation

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 18.75-76

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

MAHARASHTRA -- 24 OCTOBER 2013 -- https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf
21.03.2017.

GAURA PŪRṆIMĀ -- APPEARANCE OF ŚRĪ GAURĀŃGA MAHĀPRABHU -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- LECTURE ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ĀDI 3.52 [ENGLISH] -- 3 MARCH 2007

16.02.2017.

THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION -- KULTURA DOBROG DRUŽENJA [PART 2]

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 3.3.6-9 CLASS – HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- APRIL 2007

 

AN ATHEIST IS CALLED A DEMON, AND IT IS A FACT THAT EVEN A PERSON BORN OF GOOD PARENTS CAN TURN INTO A DEMON BY BAD ASSOCIATION. BIRTH IS NOT ALWAYS THE CRITERION OF GOODNESS; UNLESS AND UNTIL ONE IS TRAINED IN THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION, ONE CANNOT BECOME GOOD.

 

ATEISTA SE NAZIVA DEMONOM I ČINJENICA JE DA SE ČAK I OSOBA S DOBRIM ROĐENJEM MOŽE PRETVORITI U DEMONA ZBOG LOŠEG DRUŠTVA. ROĐENJE NIJE UVIJEK MJERILO VRLINE, SVE DOK NEKO NE NAUČI KULTURU DOBROG DRUŽENJA, NE MOŽE POSTATI DOBAR. 

 

KOMENTAR: Svakim danom nam biva sve više stavljeno do znanja da je ovaj materijalni svijet prolazan, kao i naše tijelo, ali ono što nosimo u srcu – to je neprolazna vrijednost, ukoliko se posvetimo bona-fide duhovnom procesu – predanom služenju Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe s ljubavlju, dakako, pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja. Jedna od najbitnijih stvari kojom moramo postepeno ovladati na svom duhovnom putu je i kultura dobrog druženja, o kojoj je riječ na ovim postovima. Pogotovo u ovim nekim pročišćavajućim vremenima, kada skoro ništa više nije onako kako izgleda i kako mi to  percepiramo – obično sve je drugačije, niti je ljubav ono što mi mislimo da je, niti su drugi ljudi onakvi za kakve ih smatramo, niti su rekli nešto onako kako mi to čujemo. Moramo posvetiti povećanu pažnju svim našim komunikacijama i odnosima, te sve više i potrebama drugih s pravilnim razumijevanjem njihovih karmičkih okolnosti, prirode, karaktera, etc.  

 

“Obično onaj ko ne zna nauku o Bogu, Kṛṣṇi misli da je ovaj materijalni svijet stvoren za uživanje živih bića i da su živa bića puruṣe -- uzroci, upravitelji i uživaoci materijalne energije. Bhagavad-gītā smatra za taj ateistički zaključak da je pogrešan.” [Bhagavad-gītā As Is is 7.4]

 

U prvom dijelu ove teme na prošlom postu su navedeni stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama 3.3.6-9 sa sinonimima na engleskom i prevedenim smislom. Na današnjem postu je prezentiran prvi dio transkripta s prevodom predavanja, a biće najmanje još jedan post.  

 

[Altar opens]

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja:

 

Śrī  Śrī Rādhā Mādhava Aṣṭa Sakī Vṛndā Ki Jaya!

Śrī  Śrī Rādhā Mādhava Māyāpur Candra Ki Jaya!

 

DODATNA POJAŠNJENJA U POGLEDU GOSPODINOVIH PROŠLIH AKTIVNOSTI U VREMENIMA IZVAN VRINDAVANA

 

Bhumidevi je imala sina, Bhaumadeva, ali on je često bio sa Bāṇasurom. Privukle su ga sve demonske magične moći koje dobiješ, ako se time baviš. Tako je postao Bhaumasura. Terorizirao je čitav univerzum i također bio poznat i kao Narakāsura, “demon iz pakla” ili “pakleni demon”, anđeo pakla – pali anđeo. Demon pakla. Ukrao je Varunin kišobran. Uzeo je Aditine naušnice. Radio je šta god je htio. Postao je tako moćan da su svi polubogovi bili bespomoćni. Onda je Indra otišao Kṛṣṇi i rekao Mu da je ovaj momak pretjerao, proizvevši veliko uznemirenje. Ti si jedini koji može učiniti nešto protiv njega i spasiti nas. Također, on je uzeo dio univerzuma, dio Mount Meru planinskog lanca [planina Sumeru ili Meru]  i boravio je na jednoj od onih glavnih planina. Zaboravio sam sada ime. Pročitao sam jutros u Kṛṣṇa Book-u.

 

Njegov glavni grad bio je Prajyotishapura. Prajyiotishapura je sadašnji moderni Guwahati. Tamo je obožavao Kamakhya, Kamaksha. U Bengalu kažu -- Kamakhya je slavna shakti-pitha. Kada je Gospodin Vishnu raskomadao Kali na šezdeset četiri različita dijela, koji su pali u različite dijelove univerzuma,  jedan je dio pao u Guwahati, staro ime Prajyotishapura. Mislim da kažu da je to yoni. Veoma je moćna. Ona je veoma moćna tamo. Dakle ovaj Narakāsura ju je obožavao i dobijao neke moći. Ne znam sve što je radio, ali je nekako dobio mnogo moći.

 

Kada odeš tamo, ima staza gore prema Kamakhya templu, kojeg je izgradio Narakāsura. Možeš pomisliti da je to velika posvećenost, jer se ponudio da izgradi stazu, ali on nije ta vrsta posvećenika. Privukla ga je Durga i on se molio Durgi da hoće da ima vezu s njom. On je zaista bio “tamo vani”, “u tome”… Ona je rekla, “Ja sam već udata za Shivu.” On je rekao, “Nije me briga. Ovo je blagoslov koji hoću”. “Pa, kako da znam da si me vrijedan? Ako počneš u sumrak da gradiš stazu uz ovo veliko brdo svojim vlastitim rukama i moraš je završiti prije nego što pijetao zakukuriće, onda ću znati da si me vrijedan.” Tako je on, čim je zašlo Sunce, počeo kopati i nositi kamenje i graditi ovu stazu. Morala je biti nekoliko kilometara dugačka. Nisam je mjerio, ali to je veliko brdo. On je naporno radio cijelu noć, koristeći svu svoju snagu i moći. Kažu, kada je htio da spusti zadnji kamen, Sunce se upravo rađalo i pijetao je zakukurikao. Tako je Kamakhya dobila besplatan put. Mi smo tamo išli na Safari.

 

Kaže se, da svako ko čini ovu tamas-tantru u Prajyotishapura, ima četverostruku korist. Ako moraš da izgovoriš stotinu hiljada mantri da bi dobio neke mistične moći, tamo moraš da izgovoriš samo dvadeset pet hiljada. Tako da ima mnogo mađioničara, vještica, čarobnjaka i onih koji se bave tantrama u tom području. Tamo možeš dobiti magične moći četiri puta brže. Možda je zato i on bio tamo, ne znam. To je bio njegov glavni grad.

 

Deve su došli i zamolili Gospodina Kṛṣṇu da učini nešto u vezi Narakāsure, jer je Gospodin dao neku vrstu obećanja Majci Zemlji da neće ubiti Njenog sina, ukoliko ona to ne odobri. Tako je Bhumidevi ekspanzija -- oblik Satyabhame. Pa je On poveo Satyabhamu sa Sobom, te su pošli Garudom. Satyabhama je jahala pozadi sa Kṛṣṇom na Garudi. Ovaj Narakāsura je imao ogromna utvrđenja u svom glavnom gradu, na četiri različite razine. Imao je neku vrstu ogromnog zida sa strujom, zid sa različitim vrstama oružja i zaštitama, zatim je imao električnu zaštitu sa kanalom ispunjenim vodom, koji ga je okruživao. Zatim je imao još jedan zid sa bodljikavom žicom okolo sa različitim mističnim zamkama. Vrlo jako obezbjeđenje, čak i prema modernim standardima. Siguran sam da ima ljudi u Iraku koji priželjkuju takvo obezbjeđenje. Bombaši samoubice ne bi bili u stanju tu da prodru. Bili bi sprženi na električnim barijerama, ili bi ih zaustavio jedan od krokodila u kanalu, ili bi ih zaustavio tim vanjskog obezbjeđenja. Četiri različite razine, ali Kṛṣṇa je ušao leteći i provjerio situaciju. Sa Svojim topuzom probio je rupu u vanjskoj liniji zaštite. Sa Svojom Sudarshana Chakrom je premostio električnu barijeru. Vatrom Njegove Sudarshana Chakre napravio je kratki spoj na električnoj odbrani. Na ovaj način, jednu za drugom, probijao je barijere. Način je unekoliko nebitan jer je letio.

 

Zatim, tu je bio Mura demon, Narakāsurin prijatelj, koji se probudio. On je imao pet glava. On je veoma nasilan i opasan borac. Počeo je urlati i zvuk se prolamao cijelom planetom i cijelim univerzumom. To je stvorilo strašne vibracije. Mura demon je imao neko specijalno oružje. Prvo je mislio izbosti Garudu. Pa je poslao svoj trozubac, ili neko oružje na Garudu, a Kṛṣṇa je bio tako brz i strijele u Njegovoj ruci. On je samo bacio strijele, čak nije koristio ni luk. Bacio je strijele i strijele su uništile oružje. Zatim je Kṛṣṇa počeo da koristi Svoj luk i strijelu i pogodio je glave. Uslijedila je duga borba, ali mi moramo skratiti priču. On je pogodio glave Mura demona. Zato je Kṛṣṇa poznat kao Murari, ubica Mura demona. Zatim su se Murini sinovi razljutili, jer im je ubijen otac. Izašli su i počeli napadati. Čitava vojska Narakāsurina počela je napadati. Svi su počeli iz sveg oružja, u isto vrijeme pucati na Kṛṣṇu: projektili, trozubci, strijele. Sa svih strana, svi su se pridružili ovom pravom tušu oružja usmjerenog na Kṛṣṇu. A Kṛṣṇa je upotrebio snop strijela, mislim i tako se suprostavio napadu. Ništa se nepovoljno nije desilo za Kṛṣṇu. Jednog po jednog, Kṛṣṇa je izbacivao napadače. Konačno je sam Kṛṣṇa pomeo cijelu vojska Narakāsure. Bolje je nego u filmovima. Ispaljivati toliko mnogo različitih vrsta nadnaravno osnaženih strijela. Narakāsura je pogodio Garudu topuzom, ali Garuda nije obična ptica. On je također i transcendentalna ptica, pa kada ga je Narakāsura pogodio topuzom, a on ga je zaista udario svom snagom, – club kojeg se Indra i svi ostali boje – kažu da je izgledalo kao da je neko bacio cvijet na slona. “Hvala za poruku”.

 

Konačno, Narakāsura je imao specijalno oružje, kojim je mogao ubijati vojnike. To je bilo veoma moćno oružje, koje je on usmjerio na Kṛṣṇu. Kṛṣṇa se okrenuo Satyabhami i pitao je: “Šta da radim?” Pošto je on upravo namjeravao da napadne Kṛṣṇu sa svojim strašnim oružjem, ona Mu je rekla, “U redu. Ukloni ga.” Tada je Kṛṣṇa porazio Narakāsuru, oslobodivši ga.

 

Nastaviće se …

 

Transkript predavanja: Saci Devi Dasi

Prevod sa engleskog: bhn. Alma Ahmedbegović

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 3: The Lord's Pastimes Out of Vṛndāvana

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.3.6-9

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

21.01.2017.

THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION -- KULTURA DOBROG DRUŽENJA [PART 1]

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 3.3.6-9 CLASS – HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- APRIL 2007


AN ATHEIST IS CALLED A DEMON, AND IT IS A FACT THAT EVEN A PERSON BORN OF GOOD PARENTS CAN TURN INTO A DEMON BY BAD ASSOCIATION. BIRTH IS NOT ALWAYS THE CRITERION OF GOODNESS; UNLESS AND UNTIL ONE IS TRAINED IN THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION, ONE CANNOT BECOME GOOD.

 

ATEISTA SE NAZIVA DEMONOM I ČINJENICA JE DA SE ČAK I OSOBA S DOBRIM ROĐENJEM MOŽE PRETVORITI U DEMONA ZBOG LOŠEG DRUŠTVA. ROĐENJE NIJE UVIJEK MJERILO VRLINE, SVE DOK NEKO NE NAUČI KULTURU DOBROG DRUŽENJA, NE MOŽE POSTATI DOBAR. 

 

KOMENTAR: Generalno, kako već znamo iz iskustva, rijetko kada da imamo vremena za neku značajniju razmjenu duhovnih iskustava, pogotovo ukoliko zbog spleta različitih okolnosti ne postoji temple u gradu u kome živimo, i/ili ne postoji organiziran život bhakta u kongregaciji kroz Nāma Haṭṭa programe, te jake i sistematski organizirane bhakti-sange. A, tu su također i druga karmička ograničenja,  naša priroda, trenutna razina svjesnosti,  naizgled ubrzani tempo života zbog naših mnogobrojnih želja i druge okolnosti. Tako, ovo je jedan od načina da malo više pažnje poklanjamo nekim temama od značaja za svakoga od nas u ISKCON kongregaciji, u kojoj živi većina bhakta u svijetu, ali svakako da se ove teme itekako dotiču i života bhakta, koji žive u templovima, kao i svih drugih bhakta angažiranih u različitim drugim službama i projektima.

 

Kako i već sami znamo, nekada smo skloni da razmatramo veoma ezoterične teme, pa i one baš povisoke za trenutnu razinu naše svjesnosti, dok druge, koje su možda od  vitalnog značaja za život malo ostavimo po strani.

 

U prvom dijelu ove teme biće navedeni stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama 3.3.6-9 o kojima je riječ na predavanju, sa sinonimima na engleskom i prevedenim smislom, a u drugom i trećem nastavku ove značajne teme za život svih nas, biće prezentirano samo predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja.

 

STIH 3.3.6

 

sutaḿ mṛdhe khaḿ vapuṣā grasantaḿ   dṛṣṭvā sunābhonmathitaḿ dharitryā

āmantritas tat-tanayāya śeṣaḿ   dattvā tad-antaḥ-puram āviveśa

 

SYNONYMS: sutam — son; mṛdhe — in the fight; kham — the sky; vapuṣā — by his body; grasantam — while devouring; dṛṣṭvā — seeing; sunābha — by the Sudarśana wheel; unmathitam — killed; dharitryā — by the earth; āmantritaḥ — being prayed for; tat-tanayāya — to the son of Narakāsura; śeṣam — that which was taken from; dattvā — returning it; tat — his; antaḥ-puram — inside the house; āviveśa — entered.

 

Narakāsura, sin Dharitrī, Zemlje, pokušao je iskoristiti cijelo nebo i zato ga je Gospodin ubio u borbi. Njegova majka se zatim molila Gospodinu. To je dovelo do vraćanja kraljevstva sinu Narakāsure i tako je Gospodin ušao u kuću demona.

 

SMISAO: U drugim Purāṇama je rečeno da je Narakāsura bio sin Dharitrī -- Zemlje  i Samog Gospodina. Postao je demon zbog lošeg društva, jer se družio sa Bāṇom, drugim demonom. Ateista se naziva demonom i činjenica je da se čak i osoba sa dobrim rođenjem može pretvoriti u demona zbog lošeg društva. Rođenje nije uvijek mjerilo vrline, sve dok neko ne nauči kulturu dobrog druženja, ne može postati dobar. 

 

STIH 3.3.7

 

tatrāhṛtās tā nara-deva-kanyāḥ   kujena dṛṣṭvā harim ārta-bandhum

utthāya sadyo jagṛhuḥ praharṣa-vrīḍānurāga-prahitāvalokaiḥ

 

SYNONYMS: tatra — inside the house of Narakāsura; āhṛtāḥ — kidnapped; tāḥ — all those; nara-deva-kanyāḥ — daughters of many kings; kujena — by the demon; dṛṣṭvā — by seeing; harim — the Lord; ārta-bandhum — the friend of the distressed; utthāya — at once got up; sadyaḥ — then and there; jagṛhuḥ — accepted; praharṣa — joyfully; vrīḍa — shyness; anurāga — attachment; prahita-avalokaiḥ — by eager glances.


Tamo, u kući demona, sve princeze koje je oteo Narakāsura su odmah živnule kad su vidjele Gospodina, prijatelja unesrećenih. Gledale su Ga sa žudnjom, radosno i stidljivo i ponudile se da Mu budu žene.

 

SMISAO: Narakāsura je oteo mnogo kćerki velikih kraljeva i držao ih utamničene u  svojoj palati. Kad ga je Gospodin ubio i ušao u kuću demona, sve princeze su živnule od radosti i ponudile se da Mu postanu žene jer je Gospodin jedini prijatelj unesrećenih. Da ih nije prihvatio, ne bi se mogle udati, jer ih je demon oteo iz roditeljskog doma i zato niko ne bi pristao da ih oženi. Prema sistemu vedskog društva, staranje o djevojkama se prenosi sa oca na muža. Pošto su princeze već bile odvedene od starateljstva oca, bilo bi im teško da imaju bilo koga za muža, osim Samog Gospodina.

 

STIH 3.3.8

 

āsāḿ muhūrta ekasmin   nānāgāreṣu yoṣitām

sa-vidhaḿ jagṛhe pāṇīn   anurūpaḥ sva-māyayā

 

SYNONYMS

 

āsām — all those; muhūrte — at one time; ekasmin — simultaneously; nānā-āgāreṣu — in different compartments; yoṣitām — of the women; sa-vidham — with perfect rituals; jagṛhe — accepted; pāṇīn — hands; anurūpaḥ — exactly to match; sva-māyayā — by His internal potency.

 

Sve princeze su bile smještene u različitim odajama i Gospodin je istovremeno poprimio različite tjelesne ekspanzije, koje su baš pristajale svakoj pojedinoj princezi. Svojom unutrašnjom moći je prihvatio njihove ruke u savršenim obredima.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti (5.33) Gospodin je ovako opisan, u pogledu Svojih bezbrojnih, potpunih ekspanzija:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaḿ purāṇa-puruṣaḿ nava-yauvanaḿ ca

vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

“Gospodin, Govinda, kojeg obožavam je prvobitna Božanska Osoba. Ne razlikuje se od Svojih bezbrojnih potpunih ekspanzija, koje su sve nepromjenljivi, izvorni i bezgranični vječni oblici. Mada je prvobitna, najstarija osoba, uvijek je čio i mlad.” Svojom unutrašnjom moći Gospodin se može ispoljiti u različite osobe svayaḿ-prakāśa i ponovo u prābhava i vaibhava oblike i svi oni se ne razlikuju jedan od drugog. Oblici koje je Gospodin ispoljio, da bi oženio princeze u različitim odajama, malo su se razlikovali samo da bi odgovarali svakoj princezi. Nazivaju se vaibhava-vilāsa oblici Gospodina i rezultat su Njegove unutrašnje moći, yoga-māye.

 

STIH 3.3.9

 

tāsv apatyāny ajanayad   ātma-tulyāni sarvataḥ

ekaikasyāḿ daśa daśa   prakṛter vibubhūṣayā

 

SYNONYMS: tāsu — unto them; apatyāni — offspring; ajanayat — begot; ātma-tulyāni — all like Himself; sarvataḥ — in all respects; eka-ekasyām — in each and every one of them; daśa — ten; daśa — ten; prakṛteḥ — for expanding Himself; vibubhūṣayā — so desiring. tasv apatyany ajanayad   atma-tulyani sarvatah

 

Samo da bi ekspandirao Sebe u skladu sa Svojim transcendentalnim obilježjima, Gospodin je u svakoj od njih začeo deset potomaka sa odlikama u potpunosti nalik na Njegove.

 

KOMENTAR: Ova značajna tema se nastavlja kroz predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja  u idućim nastavcima.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 3: The Lord's Pastimes Out of Vṛndāvana

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.3.6-9

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ – KOLKATA [42]
18.01.2017.

WORLD PREACHER – 24 HOURS WITH HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- RUSSIA

10.12.2016.

THE GLORIES OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- BY HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- http://www.jpsarchives.org

08.11.2016.

GOPASTAMI, GOSTHASTAMI DAY -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA BENGALI MORNING CLASS – NOVEMBER 2013

21.10.2016.

WE HAVE OUR TICKET HOME, BUT MĀYĀ'S JOB IS TO TRY TO TAKE OUR TICKET IN EXCHANGE FOR DESIRES – KUNGUR RUSSIA [PART 3]

11.10.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S MESSAGE – CHANT FOR CHANGE -- 8 OCTOBER 2016

06.10.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S VISITS -- 6 OCTOBER 2016 THURSDAY – PAÑCAMĪ

 

 

ISKCON LJUBLJANA SLOVENIA – VICENCA ITALY

 

After spending almost a week in Ljubljana, Slovenia, today [5 October 2016], Guru Maharaja travelled to Vicenza, Italy. It is about a three to four hour drive. In Ljubljana, besides taking the special bioenergy treatment, Guru Maharaja gave classes on six different evenings. He also initiated a few devotees and gave darshan for more than 40 different individual devotees and 10 different groups of devotees.

 

Half way through the road journey he also stopped briefly at a small preaching centre located near the border of Slovenia and Italy. He is scheduled to spend the evening tomorrow in Prabhupadadesh.

 

Your servant

 

Maha Varaha Das

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

 


Noviji postovi | Stariji postovi

GURU -- DUHOVNI UČITELJ
<< 07/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
126955

Powered by Blogger.ba