GURU -- DUHOVNI UČITELJ

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

16.04.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ MAHOTSAVA [70] HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 16 APRIL 2019 TUESDAY – KĀMĀDA EKĀDAŚĪ

15.04.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ MAHOTSAVA [70] HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- ĀDIVAS [INAUGURATION] -- 15 APRIL 2019 MONDAY – DAŚAMĪ

13.04.2019.

VAIṢṆAVA KE? [PART 1.1]


 

ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ MAHOTSAVA OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA  -- 15 APRIL 2019 MONDAY – KAMADA EKADĀŚĪ FOR SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA – ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ MAHOTSAVA FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 16 APRIL 2019 TUESDAY -- KAMADA EKADĀŚĪ.

 


SVRHA PROCESA YOGE JE OVLADAVANJE UMOM.

 

KAKO UVJEŽBATI VLASTITI UM,  JER KAO USLOVLJENA BIĆA IMAMO DUṢṬA MANU – NEOVLADANI UM.

 

KADA SU UČENICI ZRELI I SPOSOBNI ZA PROPOVIJEDANJE, DUHOVNI SE UČITELJ TREBA POVUĆI NA OSAMU KAKO BI PISAO I PROVODIO NIRJANA-BHAJANU. TO PODRAZUMIJEVA MIRNO SJEDENJE NA OSAMLJENOM MJESTU I PREDANO SLUŽENJE. TA NIRJANA-BHAJANA, KOJA PREDSTAVLJA TIHO OBOŽAVANJE SVEVIŠNJEG GOSPODINA, NIJE MOGUĆA ZA BHAKTE POČETNIKE. ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA  NIJE NIKADA SAVJETOVAO BHAKTAMA POČETNICIMA DA ODU NA OSAMLJENO MJESTO KAKO BI PREDANO SLUŽILI.

 

DUHOVNA DUŠA VODI UM POMOĆU INTELIGENCIJE. INTELIGENCIJU, PAK VODE UPUTE DUHOVNOGA UČITELJA. TAKO INTELIGENCIJA MOŽE PRAVILNO UVJEŽBAVATI UM ZA SIGURAN NAPREDAK U SVJESNOSTI KṚṢṆE.

 

KOMENTAR: U svakodnevnici, za nekoga yoga je muzika, za nekoga tjelovježba, za nekoga dodatak spiritualne snage, etc. Ovdje je ukratko data prava svrhe yoge i proces ovladavanja umom.

 

STIH 1

 

duṣṭa mana! tumi kisera vaiṣṇava?

pratiṣṭhāra tare, nirjanera ghare,

tava hari-nāma kevala kaitava

 

Dragi moj ume, kakav si ti vaiṣṇava? Zbog lažnog materijalnog ugleda sjediš na osami i pretvaraš se da pjevaš Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, ali sve je to varanje.

 

SMISAO: Vaiṣṇava ke? -- Ovo je jedno od rijetkih djela Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura, duhovnog učitelja ācārye osnivača Međunarodnog društva za svjesnost Krishne -- Njegove Božanske Milosti A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāde, poznatog kao Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda se često u svojim djelima, razgovorima i predavanjima pozivao na važnost uputa sadržanih u Vaiṣṇava ke? Poučio je one koji žele napredovati na putu predanog služenja da uvježbavaju svoje umove kako bi se zaštitili od opasnosti želje za napuštanjem bhakta. U slijedećem smislu stiha iz Śrīmad Bhāgavatama 4.28.33  Śrīla Prabhupāda navodi ovaj stih iz Vaiṣṇava ke?, kako bi nas upozorio na umne devijacije poput licemjerja i iluzije, koje nas mogu navesti da skrenemo s puta čistog predanog služenja.

 

Kada su učenici zreli i sposobni za propovijedanje, duhovni se učitelj treba povući na osamu kako bi pisao i provodio nirjana-bhajanu. To podrazumijeva mirno sjedenje na osamljenom mjestu i predano služenje. Ta nirjana-bhajana, koja predstavlja tiho obožavanje Svevišnjeg Gospodina, nije moguća za bhakte početnike. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura  nije nikada savjetovao bhaktama početnicima da odu na osamljeno mjesto kako bi predano služili. S tim u vezi napisao je pjesmu.

 

duṣṭa mana! tumi kisera vaiṣṇava?

pratiṣṭhāra tare, nirjanera ghare,

tava ‘hari-nāma’ kevala kaitava

 

"Dragi moj ume, kakav si ti vaiṣṇava? Samo zbog jeftinog obožavanja sjediš na osami i pretvaraš se da pjevaš Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, ali sve je to varanje." Tako Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura preporučuje svakome bhakti da pod vodstvom iskusnog duhovnog učitelja propovijeda kult bhakti -- svjesnost Kṛṣṇe - širom svijeta.

[Śrīmad Bhāgavatam 4.28.33]

 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je velika samospoznata duša čiji je um vječno transcendentalan. Obraćajući se svom umu, on preuzima ulogu uslovljene duše da bi nas poučio kako uvježbati vlastiti um, jer kao uslovljena bića imamo duṣṭa manu -- neovladan um. Svrha procesa yoge je ovladavanje umom. Za onoga tko teži samospoznaji, ovladan um je najbolji prijatelj, a neovladan um najgori neprijatelj. 

 

uddhared ātmanātmānaḿ    nātmānam avasādayet

ātmaiva hy ātmano bandhur   ātmaiva ripur ātmanaḥ

bandhur ātmātmanas tasya    yenātmaivātmanā jitaḥ

anātmanas tu śatrutve    vartetātmaiva śatru-vat

 

jitātmanaḥ praśāntasya    paramātmā samāhitaḥ

śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu    tathā mānāpamānayoḥ

 

Osoba se uz pomoć svog uma mora izbaviti, a ne degradirati. Um je prijatelj uslovljene duše, ali i njezin neprijatelj. Onome ko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj, ali onome ko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj ko je ovladao umom već je dostigao Nad-dušu, jer je stekao mir. Takav čovjek ne pravi razliku izmedu sreće i nesreće, topline i hladnoće, časti i nečasti.

[Bhagavad-gītā As It Is 6.5-7]

 

Postupak ovladavanja umom opisan je u Bhagavad-gīti. Sistematski su ga objasnili duhovni učitelji u naslijeđu Śrī Caitanye Mahāprabhua. Um mora biti zaokupljen nemotiviranim i neprekidnim predanim služenjem Kṛṣṇe, Svevišnje Božanske Osobe. Treba biti usredsređen na stalnu meditaciju i služenje Gospodinovih lotosovih stopala. Predano služenje jedini je pravi način djelotvornog vladanja umom.

 

Međutim, čak su i osobe iskusne u predanom služenju ponekada zavedene suptilnim iluzijama smještenim u umu. Stoga je Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ljubazno objasnio kako bi onaj ko želi napredovati na putu svjesnosti Kṛṣṇe, trebao vladati svojim umom i izbjegavati razne zamke iluzije u koje neovladan um može upasti.

 

Duhovna duša vodi um pomoću inteligencije. Inteligenciju, pak vode upute duhovnoga učitelja. Tako inteligencija može pravilno uvježbavati um za siguran napredak u svjesnosti Kṛṣṇe.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Vaiṣṇava Ke? Bengalska pjesma: His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura.

Prevod stihova i navodi iz spisa: His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda.

Dodatna pojašnjenja: His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja.

 

Chapter 6: Dhyāna-yoga -- Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 6.5-7

Canto 4: Creation of the Fourth Order    Chapter 28: Purañjana Becomes a Woman in the Next Life

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.28.33

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja.
10.04.2019.

ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ MAHOTSAVA OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 15 APRIL 2019 MONDAY – KAMADA EKADĀŚĪ -- FOR SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA [PART 1].

 

 

ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ MAHOTSAVA OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA  – 16 APRIL 2019 TUESDAY -- KAMADA EKADĀŚĪ -- FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA.  

 

DUHOVNI JE UČITELJ PREDSTAVNIK ŚRĪLA VYĀSADEVA. ZATO PREMA VEDSKOM SISTEMU, NA ROĐENDAN DUHOVNOG UČITELJA UČENICI ODRŽAVAJU SVEČANOST ZVANU ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ.

 

VYĀSA JE BIO SAÑJAYIN DUHOVNI UČITELJ I SAÑJAYA POTVRĐUJE DA JE VYĀSINOM MILOŠĆU MOGAO SHVATITI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU. TO ZNAČI DA KṚṢṆU NE MOŽEMO SHVATITI NEPOSREDNO, VEĆ PREKO DUHOVNOG UČITELJA. DUHOVNI JE UČITELJ PROZIRNI POSREDNIK [MEDIJ], IAKO JE ISTINA DA JE ISKUSTVO IPAK NEPOSREDNO. TO JE TAJNA [MISTERIJA] UČENIČKOG NASLIJEĐA. KAD JE DUHOVNI UČITELJ VJERODOSTOJAN, MOŽEMO IZRAVNO ČUTI BHAGAVAD-GĪTU, KAO ŠTO JU JE ČUO ARJUNA.

 

KOMENTAR: Ove godine Śrī Vyāsa-Pūjā  His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja je za koordinate Sarajeva, Bosna i Hercegovina 15 aprila 2019 ponedeljak [Fasting for Kamada Ekadāśī]. Za Koordinate Śrī Dhām Māyāpura West Bengal India je 16 aprila 2019 utorak [Fasting for Kamada Ekadāśī]. Prema najavama iz Śrī Dhām Māyāpura  proslava će se odvijati u tri dana:  

 

15 April 2019 Monday – Ādivas Ceremony [Inauguration]

16 Apri 2019 Tuesday – Śrī Vyāsa-Pūjā Day  

17 April 2019 Wednesday – Feast  Prasādam

 

Ovo je dobra prilika da se podsjetimo šta je Vyāsa-Pūjā  i zašto se proslavlja. Za ovu priliku biće navedena dva stiha iz  Bhagavad-gite As It Is [18.75-76].

 

Inače, važno je da ono što na taj dan nudimo svom duhovnom učitelju bude zaista iskreno, dakle iz srca. Također, još je važnije da i tokom cijele godine radimo za misiju svog duhovnog učitelja služeći ga na različite načine – shodno svojoj prirodi, te shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima, kao i uvijek prema instrukcijama, koje dobijemo od duhovnog učitelja. Jako je važno da budemo u stalnom kontaktu s duhovnim učiteljem na neki od mogućih načina, pa barem na suptilnim i transcendentalnim  razinama -- u meditaciji. Također, neophodno je potrebno da imamo stalno druženje i određenu vrstu razmjene kroz Harināma Saṅkīrtanu i različite zajedničke službe s drugim bhaktama, specijalno s naprednim bhaktama, pored obavljanja redovne duhovne prakse – sādhane i svakodnevnog mantranja minimum šesnaest krugova na japi svaki dan. Dakle, japa retreat svaki dan u određeno doba dana, te svakodnevno čitanje Śrīmad Bhāgavatama s razumijevanjem, barem nekoliko sati. Prema okolnostima neophodno je i da služimo Božanstva u vlastitom domu i svete  Tulasī, te da prema mogućnostima posjećujemo sveta mjesta hodočašća u Indiji i boravimo u njima, ili da ih služimo na druge nama dostupne načine.

 

Briga za druge, te propovijedanje uvijek i u svakoj prilici daće nam potrebnu snagu, zaštitu i blagoslove.

 

Poznato je iz vaiṣṇavskih spisa, postoje 64 procesa predanog služenja, dakle za svačiju prirodu i okolnosti, tako da baš svako može potpuno izraziti svoju osobnost. Sve u svemu, druženje s jako naprednim bhaktama i služenje je bit svjesnosti Kṛṣṇe. Samim tim doći će do postepenog pročišćavanja srca i ovladavanja umom, što je Jedan od ciljeva svakog procesa yoge. Prema śāstrama krajnji cilj je da svaka osoba na ovom svijetu postane uspješan propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe. A vlastiti primjer je najbolja svjetiljka za druge. Dakle, treba i živjeti život koji propovijedamo – i to je to!

 

I da ne zaboravimo, ovaj naš duhovni proces bhakti yoge – je proces milosti i blagoslova!

 

Još samo jedno iskustvo za sve dobronamjerne osobe, a ima ih sve više i više, koje imaju namjeru da tek otpočnu sa svakodnevnom duhovnom praksom u svjesnosti Kṛṣṇe. Ne treba nikada razmišljati u smislu – zabranjeno mi je ovo, pa ovo i tako to. U stvari, nema nekih posebnih pravila za svakodnevno mantranje na japi [brojanici od svetih Tulasīya, ili od svetog drveta Neema], osim da pažljivo mantramo i slušamo. Na početku, dok ne dobijemo potrebne blagoslove i milost preko mantranja svetog imena i  duhovnih učitelja, umjesto da pogrešno razmišljamo u stilu “Nemoj ono…”, pa “Nemoj ovo…”, samo nadodajmo svjesnost  Kṛṣṇe u  svakodnevni život i sve će postepeno doći na svoje mjesto.

 

Za mlađe generacije, ali i sve ostale kada su okolnosti -- u današnje vrijeme nije produktivno trošiti toliko dragocjeno vrijeme na neke nepotrebne aktivnosti -- recimo na razne vrste zabave, ili prajalpe [svjetovnih razgovora], ili treniranje nekih napornih sportova – dovoljno je da se svaki dan krećemo dok mantramo, sada kada je ljepše vrijeme vani u prirodi u laganoj šetnji – i svih sedam cakri će nam postepeno da profunkcioniraju. Tijelo će početi da dobija i više kiseonika i blagotvornih energija Sunca i doći će do postepenog stabiliziranja komplet organizma.

 

Specijalno zadnjih godina, pogodno je vrijeme da pokušamo unijeti u svoj život neke male dodatne pozitivne promjene, da na stvari počnemo gledati drugačijim očima – očima znanja iz śāstra, svetih vedskih spisa. Inače je tendencija u svijetu, kao što znamo, da se masovno prelazi na čistiji i prirodniji način života i ishrane, te da inače obraćamo više pažnje na nevidljivi svijet oko nas, na našu duhovnu stvarnost. Jedna od osnovnih stvari koju je neophodno shvatiti već u početnoj fazi duhovnih traganja – jeste postojanje dvojne stvarnosti i na isto uvijek treba obratiti dodatnu pažnju.

 

Nekada je potrebno samo malo truda i vremena da promijenimo komplet meditaciju i način razmišljanja, ali i na taj način neutralizirati neka nepovoljna spoljašnja događanja koja nas prate, te postepeno promijeniti stvari na bolje! Ako počnemo razmišljati u stilu – “Ja sam blagoslovljen/blagoslovljena najboljim i za mene je predviđeno samo najbolje”, te ako počnemo ulagati određeni trud i vrijeme u vlastitu samospoznaju i proučavanje nauke o Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi – postepeno će sve da krene na bolje...!

 

STIH 75

 

vyāsa-prasādāc chrutavān    etad guhyam ahaḿ param

yogaḿ yogeśvarāt kṛṣṇāt    sākṣāt kathayataḥ svayam

 

SYNONYMS: vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

 

„Vyāsinom milošću čuo sam ovaj najpovjerljiviji razgovor neposredno od gospodara sveg misticizma, Kṛṣṇe, koji je osobno govorio Arjuni.“

 

SMISAO:   Vyāsa je bio Sañjayin duhovni učitelj i Sañjaya potvrđuje da je Vyāsinom milošću mogao shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. To znači da Kṛṣṇu ne možemo shvatiti neposredno, već preko duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj prozirni posrednik [medij], iako je istina da je iskustvo ipak neposredno. To je tajna [misterija] učeničkog naslijeđa. Kad je duhovni učitelj vjerodostojan, možemo izravno čuti Bhagavad-gītu, kao što ju je čuo Arjuna. U svijetu ima mnogo mistika i yogīya, ali Kṛṣṇa je gospodar svih sistema yoge. Kṛṣṇino je uputstvo jasno izloženo u Bhagavad-gīti – predaj se Kṛṣṇi. Onaj ko to učini najviši je yogī. To je potvrđeno u posljednjem stihu Šestog Poglavlja, Yoginām api sarveṣām.

 

Nārada je Kṛṣṇin izravni učenik i duhovni učitelj Vyāse. Zato je Vyāsa vjerodostojan kao i Arjuna, jer pripada učeničkom naslijeđu, a Sañjaya je Vyāsin izravan učenik. Vyāsinom milošću, Sañjayina su čula bila pročišćena i tako je mogao izravno vidjeti i čuti Kṛṣṇu. Osoba, koja neposredno sluša Kṛṣṇu može shvatiti ovo povjerljivo znanje. Ako ne prihvati učeničko naslijeđe, ne može čuti Kṛṣṇu. Zato je njezino znanje uvijek nesavršeno, bar što se tiče shvatanja Bhagavad-gīte..

 

U Bhagavad-gīti su objašnjeni svi sistemi yoge – karma-yoga, jñāna-yoga i bhakti-yoga. Kṛṣṇa je gospodar sveg misticizma. Međutim, trebamo shvatiti da je Arjuna imao sreću da shvati Kṛṣṇu neposredno i tako je Sañjaya, Vyāsinom milošću, također mogao neposredno čuti Kṛṣṇu. U stvari, ne postoji razlika između neposrednog slušanja Kṛṣṇe i neposrednog slušanja o Kṛṣṇi od vjerodostojnog duhovnog učitelja kao što je Vyāsa. Duhovni je učitelj predstavnik Vyāsadeva. Zato prema vedskom sistemu, na rođendan duhovnog učitelja učenici održavaju svečanost zvanu Vyāsa-Pūjā.

 

STIH 76

 

rājan saḿsmṛtya saḿsmṛtya    saḿvādam imam adbhutam

keśavārjunayoḥ puṇyaḿ    hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

 

SYNONYMS: rājan — O King; saḿsmṛtya — remembering; saḿsmṛtya — remembering; saḿvādam — message; imam — this; adbhutam — wonderful; keśava — of Lord Kṛṣṇa; arjunayoḥ — and Arjuna; puṇyam — pious; hṛṣyāmi — I am taking pleasure; ca — also; muhuḥ muhuḥ — repeatedly.

 

„O kralju, dok se prisjećam ovoga divnog, svetog razgovora između Kṛṣṇe i Arjune, osjećam zadovoljstvo i ushićenje u svakom trenutku.“

 

SMISAO:   Znanje izloženo u Bhagavad-gīti tako je transcendentalno da onaj ko se upozna s razgovorima Arjune i Kṛṣṇe postaje pobožan i ne može zaboraviti takve razgovore. To je transcendentalna priroda duhovnog života. Drugim riječima, osoba koja čuje Gītu iz pravog izvora, od samoga Kṛṣṇe, dostiže potpunu svjesnost Kṛṣṇe. Zahvaljujući svjesnosti Kṛṣṇe postaje sve više prosvijetljena i uživa u životu s ushićenjem, ne samo neko vrijeme, već u svakom trenutku.

 

Chapter 18: Conclusion — The Perfection of Renunciation

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 18.75-76

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja
06.04.2019.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 1.16.22 CLASS -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- THE CLASS BEGINS WITH A READING FROM THE ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 1.16.22 AND CONTINUES WITH VAIŚIṢTYĀṢTAKA VERSE 3 – 21 JANUARY 1982

 

kiṁ kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān 

rāṣṭrāṇi vā tair avaropitāni

itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ-

snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam


 

SYNONYMS: kim — whether; kṣatra-bandhūn — the unworthy administrators; kalinā — by the influence of the Age of Kali; upasṛṣṭān — bewildered; rāṣṭrāṇi — state affairs; vā — or; taiḥ — by them; avaropitāni — put into disorder; itaḥ — here; tataḥ — there; vā — or; aśana — accepting foodstuff; pāna — drink; vāsaḥ — residence; snāna — bath; vyavāya — sexual intercourse; unmukha — inclined; jīva-lokam — human society.

 

The so-called administrators are now bewildered by the influence of this Age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this?

 

PURPORT: There are some necessities of life on a par with those of the lower animals, and they are eating, sleeping, fearing and mating. These bodily demands are for both the human beings and the animals. But the human being has to fulfill such desires not like animals, but like a human being. A dog can mate with a bitch before the public eyes without hesitation, but if a human being does so the act will be considered a public nuisance, and the person will be criminally prosecuted. Therefore for the human being there are some rules and regulations, even for fulfilling common demands. The human society avoids such rules and regulations when it is bewildered by the influence of the Age of Kali. In this age, people are indulging in such necessities of life without following the rules and regulations, and this deterioration of social and moral rules is certainly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. In this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of their wards. They should know that so many innocent children are victims of bad association awarded by the influence of this Age of Kali. We know from Śrīmad-Bhāgavatam that Ajāmila, an innocent son of a brāhmaṇa, was walking down a road and saw a śūdra pair sexually embracing. This attracted the boy, and later on the boy became a victim of all debaucheries. From a pure brāhmaṇa, he fell down to the position of a wretched urchin, and it was all due to bad association. There was but one victim like Ajāmila in those days, but in this Age of Kali the poor innocent students are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. The so-called administrators are all untrained in the affairs of a kṣatriya. The kṣatriyas are meant for administration, as the brāhmaṇas are meant for knowledge and guidance. The word kṣatra-bandhu refers to the so-called administrators or persons promoted to the post of the administrator without proper training by culture and tradition. Nowadays they are promoted to such exalted posts by the votes of the people who are themselves fallen in the rules and regulations of life. How can such people select a proper man when they are themselves fallen in the standard of life? Therefore, by the influence of the Age of Kali, everywhere, politically, socially or religiously, everything is topsy-turvy, and therefore for the sane man it is all regrettable.

 

Thus ends the purport of Text 22 by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda of Chapter 16, Canto 1.

 

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA: So Dharma the personality of religiosity in the form of a bull is asking the mother Earth who is in the form of a cow, why she is lamenting. In this inquiry we are able to understand some more details about this Kali-yuga. We can understand that in the Kali yuga there are so many problems. People are fallen away from the strict path of religiosity. In the Vedas it is described that unless one follows the authoritative teachings of the scriptures, then one is surely going to simply create a disturbance in the human society. This has been explained in Sanskrit, quoted by Srila Rupa Goswami:

 

śruti-smṛti-purāṇādi - pañcarātra-vidhiṁ vinā

aikāntikī harer bhaktir   utpātāyaiva kalpate

 

Utpātāyaiva kalpate means simply to render s… disturbance in the world. Whatever religiosity is being pushed is also this type of unauthorized disturbing religiosity in most of the cases. Religion which does not accept God as He is. What is the use of a religion that does not accept God as He is? But in most of the cases the religion that people are understanding today, even those which were originally pure due to so many misinterpretations, they’re also understanding in a distorted way.

 

In this regard in the Padma Purana where it says that the slokas that one… or mantras that one receives from outside the bona fide sampradaya will be fruitless, mantra… asampradāya-mantra niṣphalātaḥ In the Padma Purana it is described that there are four sampradayas – Sri, Brahma, Rudra and Kumara. Lakshmi, Brahma, Lord Siva and the four Kumaras and each started a sampradaya. Lakshmi devi gave mercy to the sampradaya to Ramanujacharya, Brahma gave to Madhvacharya, and Lord Caitanya has blessed this sampradaya of Brahma and Madhvacharya by appearing therein. The Rudra sampradaya is Vishnu Swami. Vishnu Swami contemporary or one of his main acharyas who is famous in this part of India is Vallabacharya. And the Kumara’s sampradaya, famous Acharya is Nimbarka Acharya, Nimbarka Goswami.

 

Also it predicts in the Padma Purana that someone will be born in Jagannath Puri… it is called Purushottama, someone will be born in Jagannath Puri and by his preaching the message of the four sampradayas would spread all over the world and pure Vaishnavism would be established. And all the… remember, one of the four sampradayas would appear in Jagannatha Puri and spread pure Vaishnavism all over the world by his uh… by his influence. So in studying the history we can understand that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura appeared in Jagannatha Puri and he was always trying to spread the message of pure Vaishnavism, pure Krishna consciousness all over the world and on his order, lord… or rather our beloved spiritual master and Founder Acharya, Bhaktivedanta Swami Prabhupada went and carried his message all over the world. Srila Prabhupad said that if there was any secret, it was simply that he was carrying out the order of his spiritual master. So actually in this Kali yuga there are so many faults but there is only one solution. And there is only one good quality but that good quality is so wonderful that it outshades all the bad qualities.

 

This is described by Sukadeva Goswami to Maharaja Parikshit:

 

kaler doṣa-nidhe rājann

asti hy eko mahān guṇaḥ

 

“Hey Maharaja Parikshit, this Kali yuga is like an ocean of defects. So what is the use of going on explaining more? But in spite of all these defects there is one great good quality, asti hy eko mahān guṇaḥ a great, wonderful quality in this Kali yuga which you won’t find in other ages. kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet By chanting the Holy Names of Krishna in sankirtana, one is liberated from the material bondage, liberated from the contamination of the material modes, elevated to the transcendental platform and param vrajet, returns to his original position in an eternal relationship with Krishna in pure loving devotion.”

This greatest of all boons, this most rare and highest goal, rarely achievable and highest goal of life, pure love of Krishna is easily available in this Kali yuga by chanting the name of Krishna. How hard munis and rishis have to endeavor, performing different types of tapasya, different types of austerity, penances in order to achieve even a siddhi, mystic powers, what to speak of liberation and hardly anyone would be able to achieve the Vaikuntha-lokas or Krishna-loka. What to speak of actually achieving pure love for Krishna. But that is available in this Kali-yuga. That is a very great, inconceivable boon.

 

One may not be able to perform his karma properly or his jnana properly or his yoga properly in Kali yuga but one can perform Krishna-kirtana and by that achieve all the benefits which would only be achieved by the other processes after great difficulty, or may not even be achievable. So that is a very great opportunity but unfortunately the fallen people of this age, they don’t know anything about chanting Hare Krishna, they have no desire to chant Hare Krishna, they have no taste for chanting Hare Krishna.

 

Nowadays because chanting has become popular, many groups are chanting but because Srila Prabhupada has preached Hare Krishna Maha Mantra all over the world which is the authorized Maha Mantra of the age, so individual gurus and pandits, to give themselves some vaisistya, that means some particular characteristic that you can recognize him from others… just like every muni has to have his own idea, each one makes up their own kirtan. Someone may say, “Hari Hare Krishna, Gopal Krishna.” Or one may say “Narayana” or this one, or that one, they go on making different mantra.

 

That is just to keep a party line. But the point is that to actually repeat the mantra which has been given in the Vedas just like in the Kali Santarana Upanishad it is clearly said the 16 names of the Hare Krishna Maha Mantra:

 

iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁ   kali-kalmaṣa-nāśanaṁ

nātaḥ parataropāyaḥ   sarva-vedeṣu dṛśyate

 

Said that there is no alternative in this Kali yuga except chanting these 16 names, they destroy all the ill effects of Kali yuga, you see. So who is actually bona fide is in one of these four sampradayas and he is chanting the authorized names. It was predicted the four sampradayas will become one by preaching. They will all become Brahma sampradaya.

 

So this preaching was initiated by Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura in a broad scale. At that time Srila Prabhupad, he also felt very deeply that the order of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura was not being carried out and therefore he gave so many advices and so many prayers. Some of his Vyasa puja offerings contain a wealth of instruction. Actually Srila Prabhupada told us that we should learn from the example of the Gaudiya Matha. A bad example is also something to learn from.

 

When someone makes a mistake then an intelligent person will learn from that and not make the same mistake. If someone runs out in the rain and gets wet, an intelligent person will realize that it is wet, it is raining, he doesn’t run out. It says, wet paint on the wall and someone comes up and says, wet paint, is it still wet, he puts his finger on it and looks at his finger and it is all green from the paint, “Ah, the paint is wet.” Then other people will not walk over and touch the paint. So the writing is already on the wall, we have the example from our predecessors, advanced vaishnavas, that no matter how advanced one may be in sadhana, in philosophy, born into various types of spiritual activities and rituals or even how many buildings one has been able to accrue but the real thing is that one has to take up the message and the teachings of the previous spiritual master.

 

Unless the instruction of the spiritual master are followed, then everything is lost. Then it becomes like an empty shell. So of course Srila Prabhupada is our Founder Acharya of this movement and he has perfectly captured the real essence of the previous acharyas before him, their instructions, so for the eternal future of our movement, we have to also always follow the instructions of Srila Prabhupada very carefully. In that way the line is handed down. Simply clarification is there but no alteration beyond the essential mood of Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. Especially since Srila Bhaktivinoda Thakura came and revived the Vaishnav movement of Lord Caitanya and prayed for a spark of Vishnu and Bhaktisiddhanta came in fulfilment of the Padma Purana prediction and in fulfilment of the prayers of Bhaktivinoda Thakura and then on the order of Srila Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada is empowered and directly Sri Caitanya Mahaprabhu acting through Srila Prabhupada, personally going all over the world, through the presence of Srila Prabhupada, this movement has again been spread as Lord Caitanya has predicted. So we have to follow their instructions very carefully.

 

In this regard Srila Prabhupad wrote at the 86th appearance day of Srila Bhaktisiddhanta a uh, ashtakam [audio discrepency – 50 seconds] called the Vaisisyashtaka, the eighth… the eight special characteristics of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. I thought to read from the third Vaisistya. There Prabhupad has written and as best as I can I will give a brief translation and discuss the topic, trtiya Vaisistya:

 

sabai miliya basi'yadi cinta kore   tabei sucaru haya se-saba pracare

tai se tomara ajna sabai miliya   pracarera karya kara vanite majiya

nakala karite gele biparita phala   yata dina yabe saba haibe bikala

ekhanao phiriya eso prabhura ajnaya   sakale miliya maji tahara pujaya

phula-phala mahotsave puja nahi haya   vanira sevaka yei sei ta' pujaya

vanira ye seva haya sei sabdabrahma   phiriya aisa bhai na kario dambha

'kalidasa naga' sei mastara masaya   balechila ekadina prakasya sabhaya

kalira misana ha'la sara prthvi jure   mahaprabhura sarakatha khacara bhitare?

chi: chi:! lokalajja nai amadera bhai   vyavasadari cale kari sisyera varai

prabhu tai balechila pracara karibare   kanistha tukuka sudhu ghanta naribare

 

So, within each astaka theres ten slokas. That is why it took a little long. He is saying sabai miliya… I will just give in English to save time. That if we all sit down together and we think and discuss how to expand the movement of Caitanya Mahaprabhu then that is very expert and that preaching becomes very efficient and effective. tai se tomara ajna sabai miliya. In this way it is your order that everyone should together take up the preaching work and in the distribution of Lord Caitanya’s vani or message enjoy transcendental pleasure together in transcendental association with all of the Vaisnavas. But instead of following the order of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura if we simply artificially imitate him by establishing… he didn’t say this but the purport of course says that they imitated by establishing one Acharya instead of establishing a governing body that Bhaktisiddhanta had ordered them for preaching unitedly. That,

 

nakala karite gele biparita phala

yata dina yabe saba haibe bikala

 

As long as they try to artificially imitate Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura and simply independently set up private acharyaships, it will simply be a disturbance and will simply be a uh, unfruitful effort for actually satisfying his uh, desire.

 

Ekhanao phiriya eso prabhura ajnaya. Now come back, come back, accept the Lord’s order, let us all together enjoy in worshipping our spiritual master. A festival of flowers and fruits is not a real worship… only a festival of flowers and fruits is not a real worship but to be the servant of his order, that is the real puja and he who is the servant of that order, he is the real worshipper, who serves the order of the spiritual master, he be… that order is shabda brahman and he is on the transcendental platform. So come back my dear brothers, do not be puffed up, do not be falsely proud, come back. Then he said:

 

I am sorry but I don’t know the purport.

 

'kalidasa naga' sei mastara masaya

balechila ekadina prakasya sabhaya

 

He is saying that our master Kalidas Nag has said that once in an open meeting one day. So this is something that they know, those Godbrothers, they know exactly. I don’t know if this is the time when one Godbrother openly chastised the other missions, the other missions who have proclaimed that their leaders are avatars. I think it must be that because in the next sloka Prabhupada says kalira misana ha'la sara prthvi jure so the word mission is used. That there are some missions that say their guru is God and one disciple of Bhaktisiddhanta did not accept that and denied publicly in a very strong way and he got special mercy from Srila Bhaktisiddhanta.

 

So here Srila Prabhupada says that Kali’s mission is all over the world, that Kali’s preaching is going on everywhere in different ways and Caitanya Mahaprabhu’s essential lessons or teachings, they are being kept inside a cage because the preachers are not going out and preaching, they are not cooperating together, they are involved in their own individual effort. Therefore it is staying contained.

 

So then Srila Prabhupada is saying chi chi – chi chi means… that is the word that you say in Bengali when you just want to be disgusted. Just like shame shame! Shame shame! That “Do you not have any shame? lokalajja nai. Don’t we have any shame uh, brothers, for what is going on? That, just like a business man we are going around accepting disciples? So for that reason our master has told us that we should simply do preaching. He told us that it is simply the neophyte, kanishtha devotees who stay and ring the bell and do the worship in their temple and don’t arrange for broadcasting the message of Caitanya Mahaprabhu all over the world. So come out, come out of your cages, come out of those asramas which are like prison houses and come out and preach everywhere amongst the people.”

 

So this was the third Vaisistya Bhaktisiddhanta offered on his appearance day and it appears to be at that time… which was before Srila Prabhupada went to the West. Prabhupada had full vision what was required of Bhaktisiddhanta, to satisfy Bhaktisiddhanta’s desires. It was his humility in his attempt he was always trying to encourage his Godbrothers to work unitedly. When he saw there was no hope, when he tried his whole life, then finally at the age of 70 when he saw no matter what he did, there was nothing that would get the others to work together in a cooperative spirit, then he single-handedly went out to preach. After trying for practically fifty years… or forty years of his life after Bhaktisiddhanta had left, he tried to get everyone to work together.

 

Then he went out and spread Krishna consciousness all over the world. I personally saw when he came back to Mayapur he would beg his Godbrothers to…

 

[Break]

 

When something is together then somehow or other you keep it together. Once you break it is difficult to bring it back, that type of crude material example we can see that once the Gaudiya Mission stopped following the strict order of Bhaktisiddhanta and broke apart, practically speaking they could never be brought back together. At least in that whole generation until now we have not seen them be able to do it. Nor I see any sincere desire in that direction.

 

In ISKCON, now the ball is in our courtyard and history will be our witness how we are able to follow the instruction of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Founder Acharya and continue working together, continue to preach by using our common intelligence all over the world because we are under the same banner. People have the greatest respect for this movement and whatever happens anywhere that is to the credit and discredit of everyone. So that type of a unified force even from the material vision has got unlimited potency.

 

Although in calculating in other material ways you might say that we are limited but even the materialistic, they look, they cannot find where is the limit of this movement. And actually we know that where there is Krishna there is no limit. He has got unlimited power, unlimited resources of every kind because He is the Supreme Bhagavan, the Absolute Truth.

 

So as long as we can keep serving the order of our spiritual master, the other rituals which we do, nothing wrong with them, but we shouldn’t think that the rituals are the everything. The rituals are simply a method for reminding us of our duties to follow always the instruction of the spiritual master. That instruction – serving that instruction, that is Bhagavat-dharma, that is sabda-brahman. What Krishna has given in the Gita in the Bhagavata, we understand how to practice through the words of the bona fide acarya.

 

So through the words of Srila Prabhupada, previous acaryas, we know how to practice this Krishna consciousness movement. And if we stick to that principle of serving their order, then there is no doubt that this movement will go on receiving the unlimited blessings of Krishna. That is why Srila Prabhupada in his very books has written that if someone thinks that they can preach the message of Sri Caitanya Mahaprabhu by leaving this Krishna consciousness movement, that person is hallucinating. He is hallucinating.

 

In the third canto of the Bhagavatam, fourth part, Kapila Muni describes to Devahuti… Kapila Bhagavan describes to Devahuti that there are four types of devotion. Basically there are two types: materialistically contaminated and pure. In the materialistically contaminated you can divide into three – tama, raja and sattva. That can further be divided into nine-fold devotional service which comes 27 and again subdivide each one into goodness, passion, ignorance becoming 81. But above that is pure devotional service which is simply carrying out the desires of the Lord through the guru-parampara as He has desired without any material consideration or without any material adjustment, simply performing their instruction without a desire for any material gain.

 

Someone who is contaminated by ignorance, it describes that he is very envious, he is a separatist, he wants… he thinks that he is the only one who is doing properly and everyone else is not able to do properly and he is pretty angry and he is very vengeful, this is the devotional symptom of a person in the mode of ignorance. But because he has accepted Krishna as the Supreme goal, he is respected but is avoided because such a person is not good association.

 

Someone who is performing devotional service in the mode of passion, it describes that he wants to get his own personal aggrandizement, he wants to get his own name and fame, he wants to get various types of material facilities, comforts through devotional service. In this way he is also a separatist because his purpose is a bit separate than Krishna, he has got some other motive.

 

A devotional service in the mode of goodness person is performing rituals, doing the puja in the temple, doing the varnashrama system and being a little proud that he is very pakka in those type of rituals, in that type of varnasrama and in this way he wants to also get liberation, wants to somehow uh, be elevated in a… in one way or another and he feels himself very uh, effective, actually he also has a separate mentality and his mentality is not purely to satisfy Krishna, but uh, he is little bit proud of his own position in one way or another.

 

So these three categories have been mentioned, and then in the fourth category the same teaching that uh, ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati that unbroken and unmotivated devotional service completely satisfies the self, that someone who is in pure devotional service, he immediately becomes satisfied. He immediately becomes spiritually ecstatic and he does not have any desire for any benefit in exchange of that service, neither is the service broken by any material thing. It goes on continuously irregardless of whatever the situation may be.

 

So we should be very careful to follow the orders of Srila Prabhupada as is given in his literatures and as they are coming down in a very pure way, unmotivatedly in the mood of pure devotional service. No matter how great one may be if we are careless we can become contaminated by any of these three gunas and any of the 81 shades of contamination of devotional service, even if it is the 81st which is satya satya, double combined with atma-nivedanam, still we don’t care for that. We want cent-percent pure devotional service anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. We want that pure devotional service. Therefore we should be very careful against contamination of even sattva-guna what to speak of raja and tamo gunas.

 

If some devotee becomes overwhelmed by tamo guna, becomes revengeful, becomes envious, becomes angry, in his devotional service, he should give it up. This is not the way to please Prabhupada. That is not in Prabhupada’s interest if someone becomes very motivated in devotional service, he should give it up. If one becomes little bit uh, proud or somehow situated in some type of material mode of goodness in this vision, varnasrama idea that “Because I am a sanyasi I cannot serve in one way.” “Because I am a grihastha I cannot preach Krishna’s message.” there is no such restriction for rendering pure devotional service. Or the preachers sometimes are looked down upon by the pujaris, this and that, all these type of things, these show slight mixture of different shades of tamas, rajas and satva gunas in devotional service. But one should come up to the pure platform of simply carrying out the order of the spiritual master; everything else is instrumental to that end. That is the essence.

 

So here we find that in this Kali yuga because the leaders have lost the guidance of the scriptures, they have been misled, the whole world is in a topsy turvy situation. The only solution in this Kali yuga is this chanting of Hare Krishna, that means that simply the preachers of this pure process of Lord Caitanya’s movement, they are the hope for the whole world. So the preachers must always remember Prabhupad’s instruction that purity is the force. Purity means to avoid not only the gross breaking of the material principles… the regulative principles but also to avoid contamination of mode of goodness, passion or ignorance in our devotional service.

 

We should at every moment think simply what is pleasing to Krishna, what is pleasing to my spiritual master, the guru parampara, accept that, what is displeasing, reject that. This is the process of surrender in devotional service. We should always follow that maxim and definitely we will get the shelter of our previous acharyas and we will be able to fulfill even more than our own idea. The… Just as Prabhupada, he was able to fulfill the predictions more than his expectation. Similarly, by Prabhupada’s mercy and the mercy of Caitanya Mahaprabhu and His great devotees, this ISKCON movement will be able to fulfill the desires of Lord Caitanya and Prabhupad more than what we could expect, if we simply stick humbly and sincerely to their vani, to their words, that is our only shelter, that is our only connection.

 

śrī-kṛṣṇa-caitanya   prabhu-nityānanda

śrī-advaita gadādhara   śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa   kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

hare rāma hare rāma   rāma rāma hare hare

 

Are there any questions?

 

Question: [Inaudible] devotional service in tamo-guna and rajo-guna, so what are we to do with the people who are not devotee, but they are sattva-guna, which actually we are preaching in India at this time? The most of the people, they are in sattva-guna (inaudible) and they are puffed by the sattva-guna, so what their position to us?

 

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja: So that is devotional service in satva guna. They are going to temple; they are doing some devotional service. Maybe their standard… there are nine types of devotional service, these are subdivided, then again subdivided, then again 81 divisions in each guna and in the three gunas. So the solution is simply to preach pure devotional service.

 

Sometimes because Lord Caitanya’s movement, He is able to purify even the most fallen people, that those people who are very much in the mode of goodness, they think. “Well, this movement of Lord Caitanya is only for the mlecchhas or the fallen people or the different type of outcastes or whatever, but for us we follow strictly the uh, conservative varnashrama program.” Hinduism, this and that whatever. But the point is that Lord Caitanya’s ocean of nectar is ever expanding and as an ocean overcomes its uh, boundaries, by the preaching of the devotees, we have to show the example and to present to them that this is not meant simply for a particular class of people but it is meant for all classes, whether their background is sattva-guna or whether it is tamo-guna or whatever it may be. It is for everyone.

 

This is the universal process of this Kali yuga and those who are intelligent, they will accept and those who are not intelligent even they don’t accept. You see those who are intelligent they accept and they swim in that ocean of nectar when it floods and the others they may not be able to swim but they are swept away anyway and they are forced to float on the top of it because there is no more dry land to stand on. Everywhere there is simply the nectar of Caitanya Mahaprabhu’s movement.

 

In this way by organizing big festivals, by organizing preaching in various way, everywhere, those people, they will not be able to avoid to chant. So Lord Caitanya, He said “Be humble, beg the people, beg them, go door to door, beg them to take up the chanting of Hare Krishna, the worship of Krishna, the study of Krishna’s sacred teachings, Gita and Bhagavata.” He said “Beg the people.”

 

Personally Lord Nityananda and Haridas Thakur, They went door to door begging. This preaching movement is pure nectar, going and simply begging from the people. A person is very proud and if you go and you beg from him one thing, you please chant Hare Krishna, how can he refuse that “No, I won’t chant Hare Krishna.” Is there anyone… how can he refuse if he is proud of being religious, if we present it in the right way? But that ability, that is only possible if we get the mercy of Prabhupad, you see, the spiritual masters, of Krishna, Caitanya Mahaprabhu, Nitayananda Prabhu, then if we somehow or another get Their blessing… we go on trying, surely some day we will be able to get so many people.

 

In South India we were asking the people to take up the chanting of Hare Krishna and they are very… they’re strict but even the high Brahmana class as well as even some Muslems and other people, they all came forward to pledge that they will chant every 108 times Hare Krishna because this is the yuga-dharma and they are going to follow the principles of Caitanya Mahaprabhu as far as possible. And in one meeting… in Madras alone, 3.000 people were signed up.

 

I went to Delhi. Lokanath Swami said “I don’t think you can do it in Delhi, it is very difficult. So we printed up in one day 100 sheets and then in the middle of the Ramanandi meeting I made an appeal at the end that “This is the yuga dharma, which of you will chant 108 times a day to carry on the torchlight of knowledge of Caitanya Mahaprabhu for purification in this Kali yuga?” And out of the assembly of about 1,500 people, 500 people stood up, “We will daily chant Hare Krishna, we will follow the order of Caitanya Mahaprabhu.” They came up to sign the form. That Ramanandi guru, he flipped out, or he completely became wild, took the microphone from me, said it will cause a disturbance, this that, and gave it to some uh, this Ramayana singer who started immediately singing Tulsidasa Ramayana, “Rama-nama” In spite of that people jumped over the stage and signed up and said, “Give me a form. We want to… even one of the Ramanandi sadhus, he came and said “I’ll also chant.”

 

Devotees: Gaura-Premānande Hari-Haribol!

 

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja: The point is that this process… if we beg the people to chant, so many people will come forward. Then all we have to do is see that after we… they agree to chant, that we keep some contact and see that they go on chanting. Anyway, whatever it means if somehow or another through book distribution, through our appeals… Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, he wrote to his disciples. We found some old letters which are collected and he wrote a letter to a disciple, how they can preserve the Mayapur preaching. He said that first thing is to establish printing press, then to distribute … print and distribute books. And the third thing he said is go on preaching in namahatta. Nama Hatta means that to get every person to practice, not simply that only full time devotees practice, every single person has to be encouraged to practice in their own house, in their own community, you see.

 

That Srila Prabhupada said also in the third canto of the Bhagavatam, that there is no reason why every family in every society in every country of the world cannot chant Hare Krishna in their house every day. Srila Prabhupada. This is what Srila Prabhupada kept repeating to us the varnasrama preaching. The devotees said no, the public the public, the public. Varnashrama preaching that is the modern… that is the way Prabhupada described it, is not different from what Bhaktivinoda said, Nama Hatta. It means getting the people to practice. What is varnashrama? Accepting Krishna, if you don’t accept Krishna there is no question of varnasrama. So it is the same program.

 

Hare Krishna!

 

Transcribed by Jayaraseshwari Devi Dasi -- 23 September 2014.

 

Revised by Jagannatha dasa Brahmacari.

His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja -- Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.22 Purport -- by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness:

 

Copyright © 1977-2013 His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja. All rights reserved. Sitemap.

 

Audio player: 19820121-Śrīmad-Bhāgavatam.1.16.22 & Vaisistyastaka-Verse-3-Literal-Version

 

http://vedabase.com/en/sb/1/16/22

 

http://jpsarchives.net/record/19820121-srimad-bhagavatam11622-vaisistyastaka-verse-3-literal-version-410

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=ts

 

 

 

24.03.2019.

MELBOURNE AUSTRALIA -- PĀNIHĀṬI CHĪRA DAHĪ MAHOTSAVA -- CHIP RICE FESTIVAL -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 2003

11.03.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GRAND ARRIVAL AND WELCOMING OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 20 FEBRUARY 2019 WEDNESDAY – PRATIPAT

26.02.2019.

SANTIAGO DE CHILE -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA – SPANISH LECTURE – 6 OCTOBER 2008

23.02.2019.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GRAND ARRIVAL AND WELCOMING OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 20 FEBRUARY 2019 WEDNESDAY – PRATIPAT

15.02.2019.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ -- APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU [FASTING IS DONE YESTERDAY FOR ŚRĪ VARĀHA DVĀDAŚĪ] – 17 FEBRUARY 2019 SUNDAY

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- TRANSCRIPTION OF LECTURE ON LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ BY HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 2011

 


Happy Nityananda Trayodasi!

 

His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja: I was listening to Srila Prabhupada. He spoke about this song written by Narottama dasa Thakura -- nitai pada-kamala, koti-candra susitala, ye chayaya jagat judaya.

 

That by the mercy of Lord Nityananda, you have heard that He is Balaram as well, by His mercy everything in this universe, everyone in this universe they are all suffering from anxiety. You ask a person in the United State is and they are eloquent yet everybody is suffering from anxiety. Srila Prabhupada was saying that by the mercy of Lord Nityananda we don’t have any anxiety – although we have got seven thousand devotees and we have to feed them.

 

Normally just to feed one family there is so much anxiety but somehow we don’t have any anxiety. Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! [Audience chants responsively.]

 

Jagat judaya means, the whole world, the whole universe cries upon hearing the ecstatic pastimes of how Lord Nityananda left Ekacakra. I think that it is hard not to know how much He was loved there. By Lord Nityananda’s mercy we get the mercy of Lord Caitanya, you get the mercy of Radha and Krishna.

 

Heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai, drdha kori’ dharo nitair pay.

 

If we don’t have the mercy of Lord Nityananda we don’t get the mercy of Radha and Krishna. So with great faith we should grab the lotus feet of Lord Nityananda. We should fully take shelter of Lord Nityananda. By His shelter we can also get Lord Caitanya’s mercy and we can also get Radha and Krishna’s mercy. The whole perfection of our life is to have the mercy of Radha and Krishna, to experience Their pastimes that is the real bliss, the real ecstasy and that is possible only by the mercy of Lord Nityananda.

 

Some how we went past over Lord Nityananda like in the Pannihati festival, which is also known as the Danda Mahotsava Lord Nityananda said to Raghunath dasa, “I am going to punish you! You come here! I am going to punish you!

 

“PUNISH you!” Raghunatha dasa paid his obeisances knowing that he was going to get punished.

 

Then Lord Nityananda came and put His lotus feet on the head of Raghunatha dasa. You thief! You have to feed all these associates with cida, dahi and fruits. Haribol! Jai Nitai. [Audience chant responsively.] As Radhanath Svami said Lord Nityananda is very mysterious. He is also very jolly, very cunning. So His punishment was that Raghunatha dasa had to feed His associates chipped rice and yogurt and fruits. Now this is nothing. He is wealthy. His uncle and father are millionaires so it is not a big thing for him. But by this little seva which he got. This festival is called the Danda Mahotsava. It is called the festival of punishment or the Panihati Cida Dahi festival. So, why?

 

Although Nityananda was very close to Raghunatha dasa, he was in Adi-Saptagram and Nityananda was in Kolkata(?) in Panihati he was directly going to Lord Caitanya and he was refused. He was not accepted. He was told so many things. So then he got the idea, “Let me go to Lord Nityananda. By His mercy I will get Lord Caitanya.” Then he was on the right track. He went to Lord Nityananda and he got the mercy of Lord Caitanya. Jai Nitai!

 

So that is the punishment that He said, “Why you are staying away? You are a thief.” Because he was not coming to get the mercy of Lord Nityananda. If you don’t get His mercy, you don’t get Radha and Krishna, you don’t get Lord Caitanaya. So how many of you want Lord Nityananda’s mercy? Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai!

 

There was a second meeting. I don’t know all the details that were told by Radhanath Swami. These details are very ecstatic. At the second meeting Lord Caitanya was at the house of i Thakura. That is Candrasekhara Prabhu. So he was there doing kirtana and Lord Nityananda came there. Either in the day or night there was a second meeting. So there They saw each other. Nitai, “GAURANGA! NITYANANDA! GAURANGA! NITYANANDA! GAURANGA! NITYANANDA! They ran and embrace each other and danced in ecstasy.


In that dancing it is said that sometimes Lord Caitanya would be on the lap of Lord Nityananda and He would wash Lord Caitanya’s head with His tears and sometimes Nityananda would be on the lap of Lord Caitanya and Lord Caitanya would wash His head with tears. Like this Gadadhara Prabhu was watching and he was amazed how it seemed like Lord Caitanya was Maha Visnu on Anantasesha and he saw Their affection and was amazed. He said, “This is really exceptional.” So They had a second meeting. I wish I had all the details. So nice kirtana was going on at Thakur’s. Thakur se sambandha nahi jara brtha janma gela ta’ra, sei pasu bada duracara

 

So those who don’t know the mercy of Lord Nityananda are not, se sambandha – who don’t have any relationship with Lord Nityananda their birth, brtha is useless. So our acarya Narottama sings. Pasu is an animal. It is very filthy.

 

Srila Prabhupada here says that we are all dogs, in one sense. We are all serving some masters. But we should become a dog of Lord Nityananda and by being His dog we can get all the mercy. So we can be a dog for the masters in the material world or we can be a dog like Vaisnava kukur like Srila Bhaktivinoda Thakura is saying, “O Vaisnava Thakura I want to be your dog.” So like that we should be a dog of Lord Nityananda. We should be His dog serving Him with our mind, endeavor and our words and our activities, our deeds. So in this way we can get the mercy of Lord Nityananda.

 

Lord Nityananda is very, very, very merciful. [Weeps.] If we don’t na balila mukhe majila samsara-sukhe. What will be the use of all their education if someone thinks, “I can achieve Krishna consciousness. I have a degree. I have a Phd or a doctorate or a master’s degree or a bachelor of arts. All these degrees don’t help. What helps is the mercy of Lord Nitai. Nitai!

 

Nitai! So we should take shelter of Lord Nityananda’s lotus feet. We sing in the mornings:

 

Ha ha prabhu nityananda premananda-sukhi krpavalokana koro ami bado duhkhi.

 

So Lord Nityananda gives His mercy to the fallen souls. He is very merciful.It is said that He is always immersed in spiritual bliss. In that meeting that was told by Radhanath Swami so ecstatic. There are so many pastimes where Lord Nityananda was showing His ecstasy. He is always filled with spiritual bliss. And we can get the mercy of Lord Nityananda very easily just by chanting the holy names.

 

If you go to Ekacakra and if you don’t say Nitai-Gaura, if you say Gaura-Nitai everybody will think, “What is wrong with you?!” You got to say Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Then by the mercy of Nitai you can get the mercy of Gaura.

 

In the Sri Caitanya-Caritamrta it is said that just by chanting the name Nityananda, we can get love of Krishna. Just by chanting the names Gauranga we will all get Krishna. So we want to take shelter and chant the names of Nitai and Gauranga. Nityananda! Gauranga!

 

In South India there is a i called Nityananda i just by saying Nityananda he is having some illicit relationship with some movie starlets. I told him to explain that he is not Nityananda of five hundred years ago i. Is quiet unusual. So this name people will use but they don’t know who Lord Nityananda is. In our temple of the Vedic Planetarium our main deities are Panca Tattva. And there we have Lord Caitanya, Lord Nityananda, Advaita, Gadadhara and Srivas. So Nityananda He is the very major personality for this temple and all the people will know who is Lord Nityananda. They should know.

 

Some people are confused. They don’t think that Balaram is Visnu-tattva. i but we know that He is known as the prakasa lila. He is the expansion of Lord Krishna. He is the first expansion and from Him all the other avataras and all the other Visnus, Narayans are expanded. So Balarama is very important.

 

In fact it is said when Srimati Radharani sometimes faints in ecstasy of separation from Krishna, when She is unconscious then Krishna also faints. And when Krishna faints everything stops. The moon stops, the sun stops, everything stops except Balaram. He has the duty to wake up Krishna and then massage Him. Krishna is the Supreme consciousness so if He stops, everything stops except Balaram. So how important Balaram is people don’t know but He is very, very important. So when He comes as Nityananda he gives His mercy so much so that because of Him Jagai aand Madhai were delivered. Even when He was hit on the head by a wine bottle and blood was coming he said, “Just because you drew blood does that mean that I won’t give you love?” So then Jagai said, “He just smashed the wine bottle all over His head. He is bleeding but He still talking about love! This is no ordinary soul. I surrender.” So Jagai encourage Madhai to surrender.

 

Then Lord Caitanya came and He invoked the Sudarsan Cakra. Afterwards Madhai went to Nityananda and he begged, “Please forgive me for my offence.” And Lord Nityananda said, “I don’t take any offence. You are like a little baby.

 

The baby kicks the mother but the mother doesn’t take offence.” Lord Nityananda compared breaking the wine bottle all over His head which caused Him to bleed with the baby kicking the mother. But it is not the same thing but this is how Lord Nityananda took it. Madhai was feeling i so he asked, “I have committed many offences to the dhambasis.” Then Lord Nityananda said, “Yes. That is true.” So he said, “What shall I do to counteract that?”

 

So he said, “If you will facilitate people in their Krishna consciousness then you will get forgiven for your offences to the dhambasis.”

 

So in the hottest day of the year in the month of May he dug a ghat with his own hands, which he named Madhai Ghat which extends into the Ganges. All the people use that. They were facilitated in their service to the Ganga and brahmanas and service to Krishna. So because of that Madhai was forgiven for his offences to the dhambasis all by the mercy of Nityananda. Nityananda. Nityananda.

 

So if we don’t take the mercy of Lord Nityananda then our life is useless and it is very hard to make advancement. So we should get the mercy of Lord Nityananda. Nityananda.

 

Ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya, asatyere satya kori mani.

 

So we are very much affected by the false ego. We think that the temporary world is eternal, that the false things are true. So in this way we get thoroughly illusioned. So we should not miss the mercy of Lord Nityananda.We should not leave His shelter because of false ego. We should take shelter of Lord Nitai and in this way we get to be situated in proper spiritual strength.

 

Nityananda is non-different from Balarama. So Balarama as I was explaining, Bala means strength. In the western world people think strength means a stout body, big muscles. This is not the strength that is talked about. This is spiritual strength. So Lord Nityananda is giving us this spiritual strength, the special bliss to transcend this material world. So we should take shelter of Lord Nityananda. Nityananda.

 

nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe, dharo nitai-carana du’khani.

 

So by the mercy of Lord Nityananda we get the mercy of Radha and Krishna. We should grab onto the two feet of Lord Nityananda or the diksa guru. The gurus, Prabhupada he is coming in the line of Lord Nityananda. It is said that the guru is very dear to Lord Nityananda. So we take the shelter of guru, of Prabhupada. In this way we should not miss the shelter of Lord Nityananda. We should take shelter of Lord Nityananda and in this way we will get Radha and Krishna.

 

So we should not be illusioned by the false ego and think that somehow we can get Krishna because of our material qualification. There is verse that also says that bhakti is,

 

sarvopadhi-vinirmuktam, tat-paratvena nirmalam, hrsikena hrsikesa- sevanam bhaktir ucyate [Madhya 19.170].

 

So to be free from all these external designations, which causes us to be falsely proud. All of us have some designations but we don’t take it as very important. It causes us to leave Krishna consciousness. All we need is the mercy of Lord Nityananda, mercy the guru and the mercy of Vaisnavas.

 

Haribol! Gauranga! Nityanada!

 

nitaiyer carana satya, tanhara sevaka nitya, nitai-pada sada koro asa.

 

Lord Nityananda’s lotus feet are eternal and His servants are eternal. So we go on the Navadvip Parikrama because Lord Nityananda went and we are following in His footsteps. Srila Jiva Goswami went on the Navadvip Parikrama so we also go. i So this year I heard that we have four groups. We have the international group. We have the Bengali group. We have a Russian Group and this year we have the Hindi group. [Harbol.] It will increase.

 

There is a big quantity of speakers. This year we tried four groups. We have a Bengali group as well. 2500 people in the International group 1 500 Russian. So like this it is very usual to have so many groups.

 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura he had between 5 000 and 10 000 people on parikrama. So this is also certifying that they get the mercy of Lord Nityananda. Nityananda [Audience chants responsively.]

 

We know that His lotus feet are eternal and to be His servitor one will be eternal. When Prabhupada arrived here in Mayapur after givingihe took some water in his golden goblet and said, “Oh! Mayapur! Living and dying in Mayapur is all the same.” Our living and dying is the same. He said if you are living in Mayapur you are living in the spiritual world and if you die there you go back to Goloka, go back to the spiritual world. Mayapur dham ki! Jai! So this is all the mercy of Lord Nityananda that by His mercy we get the mercy of Lord Caitanya and Radha Krishna and we can stay here in the holy dhama.

 

So we should take this holy day and grab onto His lotus feet and take full shelter. Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! So one more line.

 

narotamma boro dukhi, nitai more koro sukhi, rakho ranga-caranera pasa.

 

Narotamma says, “I am very, very sad, very much in distress. Lord Nityananda please make me happy. Keep me by Your lotus feet.” So how many of you want to be kept by the lotus feet of Lord Nityananda? [Haribol] Jai Nitai! So I heard the class started 15 minutes late. Now it is twenty minute over. I always i So thank you very much and I hope you have a very blissful Nitai Trayodasi by the mercy of Lord Nityananda. Haribol! Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! Haribol!

 

REFERENCE:

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ -- APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story

Stariji postovi

GURU -- DUHOVNI UČITELJ
<< 04/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
188961

Powered by Blogger.ba