GURU -- DUHOVNI UČITELJ

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

07.05.2018.

PURUṢOTTAMA ADHIKA MĀSA – EXTRA MONTH [INTERCALAR] -- GLORIES OF PURUṢOTTAMA MONTH -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 16 MAY TO 13 JUNE 2018 [FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERZEGOVINA]

09.04.2018.

BARCELONA SPAIN – HARINĀMA SAṄKĪRTANA -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S TRAVELLINGS – 2007 [PART ¼]

25.03.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 9.10.2 -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA – 2004

19.03.2018.

ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA – 27 MARCH 2018 TUESDAY -- FASTING FOR KAMADA EKADĀŚĪ [PART 1]


DUHOVNI JE UČITELJ PREDSTAVNIK ŚRĪLA VYĀSADEVA. ZATO PREMA VEDSKOM SISTEMU, NA ROĐENDAN DUHOVNOG UČITELJA UČENICI ODRŽAVAJU SVEČANOST ZVANU ŚRĪ VYĀSA-PŪJĀ.

 

VYĀSA JE BIO SAÑJAYIN DUHOVNI UČITELJ I SAÑJAYA POTVRĐUJE DA JE VYĀSINOM MILOŠĆU MOGAO SHVATITI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU. TO ZNAČI DA KṚṢṆU NE MOŽEMO SHVATITI NEPOSREDNO, VEĆ PREKO DUHOVNOG UČITELJA. DUHOVNI JE UČITELJ PROZIRNI POSREDNIK [MEDIJ], IAKO JE ISTINA DA JE ISKUSTVO IPAK NEPOSREDNO. TO JE TAJNA [MISTERIJA] UČENIČKOG NASLIJEĐA. KAD JE DUHOVNI UČITELJ VJERODOSTOJAN, MOŽEMO IZRAVNO ČUTI BHAGAVAD-GĪTU, KAO ŠTO JU JE ČUO ARJUNA.

 

KOMENTAR: Ove godine Śrī Vyāsa-Pūjā  His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja je 27 marta 2018 utorak [Fasting for Kamada Ekadāśī]. Prema najavama glavna proslava će biti u Chennai India i odvijaće se tri dana 26, 27 i 28 marta 2018.   

 

Ovo je dobra prilika da se podsjetimo šta je Vyāsa-Pūjā  i zašto se proslavlja. Za ovu priliku biće navedena dva stiha iz  Bhagavad-gite As It Is [18.75-76].

 

Inače, važno je da ono što na taj dan nudimo svom duhovnom učitelju bude zaista iskreno, dakle od srca. Također, još je važnije da i tokom cijele godine radimo za misiju svog duhovnog učitelja služeći ga na različite načine – shodno svojoj prirodi, te shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima, kao i uvijek prema instrukcijama, koje dobijemo od duhovnog učitelja. Jako je važno da budemo u stalnom kontaktu s duhovnim učiteljem na neki od mogućih načina, pa barem na suptilnim razinama -- u meditaciji. Također, neophodno je potrebno da imamo stalno druženje i određenu vrstu razmjene kroz saṅkīrtan i različite zajedničke službe s drugim bhaktama, specijalno s naprednim bhaktama, pored obavljanja redovne duhovne prakse – sādhane i svakodnevnog mantranja minimum šesnaest krugova na japi svaki dan. Dakle, japa retreat svaki dan u određeno doba dana, te svakodnevno čitanje Śrīmad Bhāgavatama sa razumijevanjem, barem nekoliko sati. Prema okolnostima neophodno je i da služimo Božanstva u vlastitom domu i svete  Tulasī, te da prema mogućnostima posjećujemo sveta mjesta hodočašća u Indiji i boravimo u njima, ili da ih služimo na druge nama dostupne načine.

 

Briga za druge, te propovijedanje uvijek i u svakoj prilici daće nam potrebnu snagu, zaštitu i blagoslove.

 

Kao što znamo, postoje 64 procesa predanog služenja, dakle za svačiju prirodu i okolnosti, tako da baš svako može potpuno izraziti svoju osobnost. Sve u svemu, druženje s naprednim bhaktama i služenje je bit svjesnosti Kṛṣṇe. Jedan od krajnih ciljeva prema śāstrama je da svaka osoba na ovom svijetu postane uspješan propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe. A vlastiti primjer je najbolja svjetiljka za druge. Dakle, treba i živjeti život koji propovijedamo – i to je to!

 

I da ne zaboravimo, ovaj naš duhovni process – je proces milosti i blagoslova!

 

Još samo jedno iskustvo za sve dobronamjerne osobe, a ima ih sve više i više, koje imaju namjeru da tek otpočnu sa svakodnevnom duhovnom praksom u svjesnosti Kṛṣṇe. Ne treba nikada razmišljati u smislu – zabranjeno mi je ovo, pa ovo i tako to. U stvari, nema nekih posebnih pravila za svakodnevno mantranje na japi [brojanici od svetih Tulasīya ili od svetog drveta Neema], osim da pažljivo mantramo i slušamo. Na početku, dok ne dobijemo potrebne blagoslove i milost preko duhovnih učitelja, umjesto da pogrešno razmišljamo u stilu “Nemoj ono…”, pa “Nemoj ovo…”, samo nadodajmo svjesnost  Kṛṣṇe u  svakodnevni život i sve će postepeno da dođe na svoje mjesto.

 

Za mlade generacije, u današnje vrijeme nije produktivno trošiti toliko dragocjeno vrijeme na neke nepotrebne aktivnosti -- recimo trenirati ekstremne, borilačke, ili neke druge sportove – dovoljno je da se svaki dan krećemo dok mantramo, sada kada je ljepše vrijeme vani u prirodi u laganoj šetnji – i svih sedam cakri će nam postepeno da profunkcioniraju.

 

Specijalno zadnjih godina, pogodno je vrijeme da pokušamo unijeti u svoj život neke male dodatne pozitivne promjene, da na stvari počnemo gledati drugačijim očima – očima znanja iz śāstra, svetih vedskih spisa! Inače je tendencija u svijetu, kao što znamo, da se masovno prelazi na čistiji i prirodniji način života i ishrane, te da inače obraćamo više pažnje na nevidljivi svijet oko nas, na našu duhovnu stvarnost. Jedna od osnovnih stvari koju je neophodno shvatiti već u početnoj fazi duhovnih traganja – jeste postojanje dvojne stvarnosti i na isto uvijek treba obratiti dodatnu pažnju.

 

Nekada je potrebno samo malo truda i vremena da promijenimo komplet meditaciju i način razmišljanja, ali i na taj način neutralizirati neka nepovoljna spoljašnja događanja koja nas prate, te postepeno promijeniti stvari na bolje! Ako počnemo razmišljati u stilu – “Ja sam blagoslovljen/blagoslovljena najboljim i za mene je predviđeno samo najbolje”, te ako počnemo ulagati određeni trud i vrijeme u vlastitu samospoznaju i proučavanje nauke o Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi – postepeno će sve da krene na bolje...!

 

STIH 75

 

vyāsa-prasādāc chrutavān    etad guhyam ahaḿ param

yogaḿ yogeśvarāt kṛṣṇāt    sākṣāt kathayataḥ svayam

 

SYNONYMS: vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

 

„Vyāsinom milošću čuo sam ovaj najpovjerljiviji razgovor neposredno od gospodara sveg misticizma, Kṛṣṇe, koji je osobno govorio Arjuni.“

 

SMISAO:   Vyāsa je bio Sañjayin duhovni učitelj i Sañjaya potvrđuje da je Vyāsinom milošću mogao shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. To znači da Kṛṣṇu ne možemo shvatiti neposredno, već preko duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj prozirni posrednik [medij], iako je istina da je iskustvo ipak neposredno. To je tajna [misterija] učeničkog naslijeđa. Kad je duhovni učitelj vjerodostojan, možemo izravno čuti Bhagavad-gītu, kao što ju je čuo Arjuna. U svijetu ima mnogo mistika i yogīya, ali Kṛṣṇa je gospodar svih sistema yoge. Kṛṣṇino je uputstvo jasno izloženo u Bhagavad-gīti – predaj se Kṛṣṇi. Onaj ko to učini najviši je yogī. To je potvrđeno u posljednjem stihu Šestog Poglavlja, Yoginām api sarveṣām.

 

Nārada je Kṛṣṇin izravni učenik i duhovni učitelj Vyāse. Zato je Vyāsa vjerodostojan kao i Arjuna, jer pripada učeničkom naslijeđu, a Sañjaya je Vyāsin izravan učenik. Vyāsinom milošću, Sañjayina su čula bila pročišćena i tako je mogao izravno vidjeti i čuti Kṛṣṇu. Osoba, koja neposredno sluša Kṛṣṇu može shvatiti ovo povjerljivo znanje. Ako ne prihvati učeničko naslijeđe, ne može čuti Kṛṣṇu. Zato je njezino znanje uvijek nesavršeno, bar što se tiče shvatanja Bhagavad-gīte..

 

U Bhagavad-gīti su objašnjeni svi sistemi yoge – karma-yoga, jñāna-yoga i bhakti-yoga. Kṛṣṇa je gospodar sveg misticizma. Međutim, trebamo shvatiti da je Arjuna imao sreću da shvati Kṛṣṇu neposredno i tako je Sañjaya, Vyāsinom milošću, također mogao neposredno čuti Kṛṣṇu. U stvari, ne postoji razlika između neposrednog slušanja Kṛṣṇe i neposrednog slušanja o Kṛṣṇi od vjerodostojnog duhovnog učitelja kao što je Vyāsa. Duhovni je učitelj predstavnik Vyāsadeva. Zato prema vedskom sistemu, na rođendan duhovnog učitelja učenici održavaju svečanost zvanu Vyāsa-Pūjā.

 

STIH 76

 

rājan saḿsmṛtya saḿsmṛtya    saḿvādam imam adbhutam

keśavārjunayoḥ puṇyaḿ    hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

 

SYNONYMS: rājan — O King; saḿsmṛtya — remembering; saḿsmṛtya — remembering; saḿvādam — message; imam — this; adbhutam — wonderful; keśava — of Lord Kṛṣṇa; arjunayoḥ — and Arjuna; puṇyam — pious; hṛṣyāmi — I am taking pleasure; ca — also; muhuḥ muhuḥ — repeatedly.

 

„O kralju, dok se prisjećam ovoga divnog, svetog razgovora između Kṛṣṇe i Arjune, osjećam zadovoljstvo i ushićenje u svakom trenutku.“

 

SMISAO:   Znanje izloženo u Bhagavad-gīti tako je transcendentalno da onaj ko se upozna s razgovorima Arjune i Kṛṣṇe postaje pobožan i ne može zaboraviti takve razgovore. To je transcendentalna priroda duhovnog života. Drugim riječima, osoba koja čuje Gītu iz pravog izvora, od samoga Kṛṣṇe, dostiže potpunu svjesnost Kṛṣṇe. Zahvaljujući svjesnosti Kṛṣṇe postaje sve više prosvijetljena i uživa u životu s ushićenjem, ne samo neko vrijeme, već u svakom trenutku.

 

Chapter 18: Conclusion — The Perfection of Renunciation

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 18.75-76

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

KOLKATA INDIA -- RATHA YĀTRĀ -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA VISITS – 10 JULY 2013 https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf
07.03.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S LECTURE – 1 APRIL 2012

25.02.2018.

SANTIAGO DE CHILE -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA – SPANISH LECTURE – 6 OCTOBER 2008

24.02.2018.

CHENNAI TAMIL NADU INDIA -- HEALTH UPDATE -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA – 24 FEBRUARY 2018 SATURDAY – NAVAMĪ

 


Dear God-family, and well-wishers of His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja.

Please accept my humble obeisances. All glories to His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda.

 

This message is to inform you of the current health situation of His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja. In the last 3 months, Guru Maharaja has been assisted in hospital settings to prevent any health crisis that could put his safety at risk. ​ As you may have been informed through some tweet messages that he personally sent, he is considering the option​ of liver transplantation and specialists are doing the required tests to assess his suitability. At the same time the devotee-doctors and the health team are researching different options for G​uru Maharaja's recovery. H​owever, his condition​ - although fragile,​ is stable and he is very ​keen on attending the Gaura Purnima festival in Sri Dham Mayapur. He is likely to remain in ​Sri Dham Mayapur for max​imum ​one week.

 

Despite his health condition, he attended ​this year's​ GBC meetings online while ​being in​ ​hospital. ​Guru Maharaja has also been ​giving ​d​aily​ online lectures to all the 5 ​parties Sri Navadvipa Mandala P​arikrama   in each of the locations. Currently​ Guru Maharaja is in Chennai [out of hospital] and about to start​,​ Krsna willing​, ​his journey back to Mayapur​ within a couple of days​.​ Nevertheless, the doctors have expressed their serious concerns​ for G​uru Maharaja to ​prevent an infection ​by all means.​ He is recommended to strictly avoid crowded places, dust and the polluted air from the nearby ​construction site​s​.​ This is to inform and request the devotees ​to cooperate in taking better care of ​Guru Maharaja ​when visit​ing Mayapur ​[​or any other plac​​e​] by complying with the restrictions that have been given by the medical staff. ​

The decision on where the celebration of his Sri Vyasa Puja will take place [whether in Mayapur or ​in South India], is yet to be made in consultation with Guru Maharaja.

 

​Lastly, he has expressed his desire for his disciples to strictly adhere to the prescribed chanting of minimum 16 rounds and following the 4 regulative principles to help his health to not deteriorate​ any further​. He also requested the circumambulation of Tulasi ​Devi 8 times [4 of those dedicated to his benefit and protection]. ​We humbly ask our God-family and well-wishers to start, increase your prayers, chanting and devotional services to Krishna to strengthen Guru Maharaja's health.

 

Your servant,

Mahavaraha dasa

[on behalf of the Health Team and the JPS Seva Committee]

PGMP.Iksvaku dasa

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

 

29.01.2018.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 29 JANUARY MONDAY 2018

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- TRANSCRIPTION OF LECTURE ON LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ BY HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- 2011

 

Happy Nityananda Trayodasi!

 

His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja: I was listening to Srila Prabhupada. He spoke about this song written by Narottama dasa Thakura -- nitai pada-kamala, koti-candra susitala, ye chayaya jagat judaya.

 

That by the mercy of Lord Nityananda, you have heard that He is Balaram as well, by His mercy everything in this universe, everyone in this universe they are all suffering from anxiety. You ask a person in the United State is and they are eloquent yet everybody is suffering from anxiety. Srila Prabhupada was saying that by the mercy of Lord Nityananda we don’t have any anxiety – although we have got seven thousand devotees and we have to feed them.

 

Normally just to feed one family there is so much anxiety but somehow we don’t have any anxiety. Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! [Audience chants responsively.]

 

Jagat judaya means, the whole world, the whole universe cries upon hearing the ecstatic pastimes of how Lord Nityananda left Ekacakra. I think that it is hard not to know how much He was loved there. By Lord Nityananda’s mercy we get the mercy of Lord Caitanya, you get the mercy of Radha and Krishna.

 

Heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai, drdha kori’ dharo nitair pay

 

If we don’t have the mercy of Lord Nityananda we don’t get the mercy of Radha and Krishna. So with great faith we should grab the lotus feet of Lord Nityananda. We should fully take shelter of Lord Nityananda. By His shelter we can also get Lord Caitanya’s mercy and we can also get Radha and Krishna’s mercy. The whole perfection of our life is to have the mercy of Radha and Krishna, to experience Their pastimes that is the real bliss, the real ecstasy and that is possible only by the mercy of Lord Nityananda.

 

Some how we went past over Lord Nityananda like in the Pannihati festival, which is also known as the Danda Mahotsava Lord Nityananda said to Raghunath dasa, “I am going to punish you! You come here! I am going to punish you!

 

“PUNISH you!” Raghunatha dasa paid his obeisances knowing that he was going to get punished.

 

Then Lord Nityananda came and put His lotus feet on the head of Raghunatha dasa. You thief! You have to feed all these associates with cida, dahi and fruits. Haribol! Jai Nitai. [Audience chant responsively.] As Radhanath Svami said Lord Nityananda is very mysterious. He is also very jolly, very cunning. So His punishment was that Raghunatha dasa had to feed His associates chipped rice and yogurt and fruits. Now this is nothing. He is wealthy. His uncle and father are millionaires so it is not a big thing for him. But by this little seva which he got. This festival is called the Danda Mahotsava. It is called the festival of punishment or the Panihati Cida Dahi festival. So, why?

 

Although Nityananda was very close to Raghunatha dasa, he was in Adi-Saptagram and Nityananda was in Kolkata(?) in Panihati he was directly going to Lord Caitanya and he was refused. He was not accepted. He was told so many things. So then he got the idea, “Let me go to Lord Nityananda. By His mercy I will get Lord Caitanya.” Then he was on the right track. He went to Lord Nityananda and he got the mercy of Lord Caitanya. Jai Nitai!

 

So that is the punishment that He said, “Why you are staying away? You are a thief.” Because he was not coming to get the mercy of Lord Nityananda. If you don’t get His mercy, you don’t get Radha and Krishna, you don’t get Lord Caitanaya. So how many of you want Lord Nityananda’s mercy? Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai!

 

There was a second meeting. I don’t know all the details that were told by Radhanath Swami. These details are very ecstatic. At the second meeting Lord Caitanya was at the house of i Thakura. That is Candrasekhara Prabhu. So he was there doing kirtana and Lord Nityananda came there. Either in the day or night there was a second meeting. So there They saw each other. Nitai, “GAURANGA! NITYANANDA! GAURANGA! NITYANANDA! GAURANGA! NITYANANDA! They ran and embrace each other and danced in ecstasy.

In that dancing it is said that sometimes Lord Caitanya would be on the lap of Lord Nityananda and He would wash Lord Caitanya’s head with His tears and sometimes Nityananda would be on the lap of Lord Caitanya and Lord Caitanya would wash His head with tears. Like this Gadadhara Prabhu was watching and he was amazed how it seemed like Lord Caitanya was Maha Visnu on Anantasesha and he saw Their affection and was amazed. He said, “This is really exceptional.” So They had a second meeting. I wish I had all the details. So nice kirtana was going on at Thakur’s. Thakur se sambandha nahi jara brtha janma gela ta’ra, sei pasu bada duracara

 

So those who don’t know the mercy of Lord Nityananda are not, se sambandha – who don’t have any relationship with Lord Nityananda their birth, brtha is useless. So our acarya Narottama sings. Pasu is an animal. It is very filthy.

 

Srila Prabhupada here says that we are all dogs, in one sense. We are all serving some masters. But we should become a dog of Lord Nityananda and by being His dog we can get all the mercy. So we can be a dog for the masters in the material world or we can be a dog like Vaisnava kukur like Srila Bhaktivinoda Thakura is saying, “O Vaisnava Thakura I want to be your dog.” So like that we should be a dog of Lord Nityananda. We should be His dog serving Him with our mind, endeavor and our words and our activities, our deeds. So in this way we can get the mercy of Lord Nityananda.

 

Lord Nityananda is very, very, very merciful. [Weeps.] If we don’t na balila mukhe majila samsara-sukhe. What will be the use of all their education if someone thinks, “I can achieve Krishna consciousness. I have a degree. I have a Phd or a doctorate or a master’s degree or a bachelor of arts. All these degrees don’t help. What helps is the mercy of Lord Nitai. Nitai!

 

Nitai! So we should take shelter of Lord Nityananda’s lotus feet. We sing in the mornings:

 

Ha ha prabhu nityananda premananda-sukhi krpavalokana koro ami bado duhkhi

 

So Lord Nityananda gives His mercy to the fallen souls. He is very merciful.It is said that He is always immersed in spiritual bliss. In that meeting that was told by Radhanath Swami so ecstatic. There are so many pastimes where Lord Nityananda was showing His ecstasy. He is always filled with spiritual bliss. And we can get the mercy of Lord Nityananda very easily just by chanting the holy names.

 

If you go to Ekacakra and if you don’t say Nitai-Gaura, if you say Gaura-Nitai everybody will think, “What is wrong with you?!” You got to say Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Nitai-Gaura. [Audience chants responsively.] Then by the mercy of Nitai you can get the mercy of Gaura.

 

In the Sri Caitanya-Caritamrta it is said that just by chanting the name Nityananda, we can get love of Krishna. Just by chanting the names Gauranga we will all get Krishna. So we want to take shelter and chant the names of Nitai and Gauranga. Nityananda Gauranga

 

In South India there is a i called Nityananda i just by saying Nityananda he is having some illicit relationship with some movie starlets. I told him to explain that he is not Nityananda of five hundred years ago i. Is quiet unusual. So this name people will use but they don’t know who Lord Nityananda is. In our temple of the Vedic Planetarium our main deities are Panca Tattva. And there we have Lord Caitanya, Lord Nityananda, Advaita, Gadadhara and Srivas. So Nityananda He is the very major personality for this temple and all the people will know who is Lord Nityananda. They should know.

 

Some people are confused. They don’t think that Balaram is Visnu-tattva. i but we know that He is known as the prakasa lila. He is the expansion of Lord Krishna. He is the first expansion and from Him all the other avataras and all the other Visnus, Narayans are expanded. So Balarama is very important.

 

In fact it is said when Srimati Radharani sometimes faints in ecstasy of separation from Krishna, when She is unconscious then Krishna also faints. And when Krishna faints everything stops. The moon stops, the sun stops, everything stops except Balaram. He has the duty to wake up Krishna and then massage Him. Krishna is the Supreme consciousness so if He stops, everything stops except Balaram. So how important Balaram is people don’t know but He is very, very important. So when He comes as Nityananda he gives His mercy so much so that because of Him Jagai aand Madhai were delivered. Even when He was hit on the head by a wine bottle and blood was coming he said, “Just because you drew blood does that mean that I won’t give you love?” So then Jagai said, “He just smashed the wine bottle all over His head. He is bleeding but He still talking about love! This is no ordinary soul. I surrender.” So Jagai encourage Madhai to surrender.

 

Then Lord Caitanya came and He invoked the Sudarsan Cakra. Afterwards Madhai went to Nityananda and he begged, “Please forgive me for my offence.” And Lord Nityananda said, “I don’t take any offence. You are like a little baby.

 

The baby kicks the mother but the mother doesn’t take offence.” Lord Nityananda compared breaking the wine bottle all over His head which caused Him to bleed with the baby kicking the mother. But it is not the same thing but this is how Lord Nityananda took it. Madhai was feeling i so he asked, “I have committed many offences to the dhambasis.” Then Lord Nityananda said, “Yes. That is true.” So he said, “What shall I do to counteract that?”

 

So he said, “If you will facilitate people in their Krishna consciousness then you will get forgiven for your offences to the dhambasis.”

 

So in the hottest day of the year in the month of May he dug a ghat with his own hands, which he named Madhai Ghat which extends into the Ganges. All the people use that. They were facilitated in their service to the Ganga and brahmanas and service to Krishna. So because of that Madhai was forgiven for his offences to the dhambasis all by the mercy of Nityananda. Nityananda. Nityananda.

 

So if we don’t take the mercy of Lord Nityananda then our life is useless and it is very hard to make advancement. So we should get the mercy of Lord Nityananda. Nityananda.

 

Ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya, asatyere satya kori mani.

 

So we are very much affected by the false ego. We think that the temporary world is eternal, that the false things are true. So in this way we get thoroughly illusioned. So we should not miss the mercy of Lord Nityananda.We should not leave His shelter because of false ego. We should take shelter of Lord Nitai and in this way we get to be situated in proper spiritual strength.

 

Nityananda is non-different from Balarama. So Balarama as I was explaining, Bala means strength. In the western world people think strength means a stout body, big muscles. This is not the strength that is talked about. This is spiritual strength. So Lord Nityananda is giving us this spiritual strength, the special bliss to transcend this material world. So we should take shelter of Lord Nityananda. Nityananda.

 

nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe, dharo nitai-carana du’khani

 

So by the mercy of Lord Nityananda we get the mercy of Radha and Krishna. We should grab onto the two feet of Lord Nityananda or the diksa guru. The gurus, Prabhupada he is coming in the line of Lord Nityananda. It is said that the guru is very dear to Lord Nityananda. So we take the shelter of guru, of Prabhupada. In this way we should not miss the shelter of Lord Nityananda. We should take shelter of Lord Nityananda and in this way we will get Radha and Krishna.

 

So we should not be illusioned by the false ego and think that somehow we can get Krishna because of our material qualification. There is verse that also says that bhakti is,

 

sarvopadhi-vinirmuktam, tat-paratvena nirmalam, hrsikena hrsikesa- sevanam bhaktir ucyate [Madhya 19.170]

 

So to be free from all these external designations, which causes us to be falsely proud. All of us have some designations but we don’t take it as very important. It causes us to leave Krishna consciousness. All we need is the mercy of Lord Nityananda, mercy the guru and the mercy of Vaisnavas.

 

Haribol! Gauranga! Nityanada!

 

nitaiyer carana satya, tanhara sevaka nitya, nitai-pada sada koro asa

 

Lord Nityananda’s lotus feet are eternal and His servants are eternal. So we go on the Navadvip Parikrama because Lord Nityananda went and we are following in His footsteps. Srila Jiva Goswami went on the Navadvip Parikrama so we also go. i So this year I heard that we have four groups. We have the international group. We have the Bengali group. We have a Russian Group and this year we have the Hindi group. [Harbol.] It will increase.

 

There is a big quantity of speakers. This year we tried four groups. We have a Bengali group as well. 2 500 people in the International group 1 500 Russian. So like this it is very usual to have so many groups.

 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura he had between 5 000 and 10 000 people on parikrama. So this is also certifying that they get the mercy of Lord Nityananda. Nityananda [Audience chants responsively.]

 

We know that His lotus feet are eternal and to be His servitor one will be eternal. When Prabhupada arrived here in Mayapur after givingihe took some water in his golden goblet and said, “Oh! Mayapur! Living and dying in Mayapur is all the same.” Our living and dying is the same. He said if you are living in Mayapur you are living in the spiritual world and if you die there you go back to Goloka, go back to the spiritual world. Mayapur dham ki! Jai! So this is all the mercy of Lord Nityananda that by His mercy we get the mercy of Lord Caitanya and Radha Krishna and we can stay here in the holy dhama.

 

So we should take this holy day and grab onto His lotus feet and take full shelter. Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! So one more line.

 

narotamma boro dukhi, nitai more koro sukhi, rakho ranga-caranera pasa

 

Narotamma says, “I am very, very sad, very much in distress. Lord Nityananda please make me happy. Keep me by Your lotus feet.” So how many of you want to be kept by the lotus feet of Lord Nityananda? [Haribol] Jai Nitai! So I heard the class started 15 minutes late. Now it is twenty minute over. I always i So thank you very much and I hope you have a very blissful Nitai Trayodasi by the mercy of Lord Nityananda. Haribol! Jai Nitai! Jai Nitai! Jai Nitai! Haribol!

 

REFERENCE:


https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

 

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU -- 9 FEBRUARY 2017 https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
26.01.2018.

BIOGRAPHY OF HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA

18.01.2018.

RUSSIA -- WORLD PREACHER - 24HRS WITH HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA [RUSSIAN]


Stariji postovi

GURU -- DUHOVNI UČITELJ
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
156019

Powered by Blogger.ba