GURU -- DUHOVNI UČITELJ

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

21.01.2017.

THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION -- KULTURA DOBROG DRUŽENJA [PART 1]

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 3.3.6-9 CLASS – HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- APRIL 2007


AN ATHEIST IS CALLED A DEMON, AND IT IS A FACT THAT EVEN A PERSON BORN OF GOOD PARENTS CAN TURN INTO A DEMON BY BAD ASSOCIATION. BIRTH IS NOT ALWAYS THE CRITERION OF GOODNESS; UNLESS AND UNTIL ONE IS TRAINED IN THE CULTURE OF GOOD ASSOCIATION, ONE CANNOT BECOME GOOD.

 

ATEISTA SE NAZIVA DEMONOM I ČINJENICA JE DA SE ČAK I OSOBA S DOBRIM ROĐENJEM MOŽE PRETVORITI U DEMONA ZBOG LOŠEG DRUŠTVA. ROĐENJE NIJE UVIJEK MJERILO VRLINE, SVE DOK NEKO NE NAUČI KULTURU DOBROG DRUŽENJA, NE MOŽE POSTATI DOBAR. 

 

KOMENTAR: Generalno, kako već znamo iz iskustva, rijetko kada da imamo vremena za neku značajniju razmjenu duhovnih iskustava, pogotovo ukoliko zbog spleta različitih okolnosti ne postoji temple u gradu u kome živimo, i/ili ne postoji organiziran život bhakta u kongregaciji kroz Nāma Haṭṭa programe, te jake i sistematski organizirane bhakti-sange. A, tu su također i druga karmička ograničenja,  naša priroda, trenutna razina svjesnosti,  naizgled ubrzani tempo života zbog naših mnogobrojnih želja i druge okolnosti. Tako, ovo je jedan od načina da malo više pažnje poklanjamo nekim temama od značaja za svakoga od nas u ISKCON kongregaciji, u kojoj živi većina bhakta u svijetu, ali svakako da se ove teme itekako dotiču i života bhakta, koji žive u templovima, kao i svih drugih bhakta angažiranih u različitim drugim službama i projektima.

 

Kako i već sami znamo, nekada smo skloni da razmatramo veoma ezoterične teme, pa i one baš povisoke za trenutnu razinu naše svjesnosti, dok druge, koje su možda od  vitalnog značaja za život malo ostavimo po strani.

 

U prvom dijelu ove teme biće navedeni stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama 3.3.6-9 o kojima je riječ na predavanju, sa sinonimima na engleskom i prevedenim smislom, a u drugom i trećem nastavku ove značajne teme za život svih nas, biće prezentirano samo predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja.

 

STIH 3.3.6

 

sutaḿ mṛdhe khaḿ vapuṣā grasantaḿ   dṛṣṭvā sunābhonmathitaḿ dharitryā

āmantritas tat-tanayāya śeṣaḿ   dattvā tad-antaḥ-puram āviveśa

 

SYNONYMS: sutam — son; mṛdhe — in the fight; kham — the sky; vapuṣā — by his body; grasantam — while devouring; dṛṣṭvā — seeing; sunābha — by the Sudarśana wheel; unmathitam — killed; dharitryā — by the earth; āmantritaḥ — being prayed for; tat-tanayāya — to the son of Narakāsura; śeṣam — that which was taken from; dattvā — returning it; tat — his; antaḥ-puram — inside the house; āviveśa — entered.

 

Narakāsura, sin Dharitrī, Zemlje, pokušao je iskoristiti cijelo nebo i zato ga je Gospodin ubio u borbi. Njegova majka se zatim molila Gospodinu. To je dovelo do vraćanja kraljevstva sinu Narakāsure i tako je Gospodin ušao u kuću demona.

 

SMISAO: U drugim Purāṇama je rečeno da je Narakāsura bio sin Dharitrī -- Zemlje  i Samog Gospodina. Postao je demon zbog lošeg društva, jer se družio sa Bāṇom, drugim demonom. Ateista se naziva demonom i činjenica je da se čak i osoba sa dobrim rođenjem može pretvoriti u demona zbog lošeg društva. Rođenje nije uvijek mjerilo vrline, sve dok neko ne nauči kulturu dobrog druženja, ne može postati dobar. 

 

STIH 3.3.7

 

tatrāhṛtās tā nara-deva-kanyāḥ   kujena dṛṣṭvā harim ārta-bandhum

utthāya sadyo jagṛhuḥ praharṣa-vrīḍānurāga-prahitāvalokaiḥ

 

SYNONYMS: tatra — inside the house of Narakāsura; āhṛtāḥ — kidnapped; tāḥ — all those; nara-deva-kanyāḥ — daughters of many kings; kujena — by the demon; dṛṣṭvā — by seeing; harim — the Lord; ārta-bandhum — the friend of the distressed; utthāya — at once got up; sadyaḥ — then and there; jagṛhuḥ — accepted; praharṣa — joyfully; vrīḍa — shyness; anurāga — attachment; prahita-avalokaiḥ — by eager glances.


Tamo, u kući demona, sve princeze koje je oteo Narakāsura su odmah živnule kad su vidjele Gospodina, prijatelja unesrećenih. Gledale su Ga sa žudnjom, radosno i stidljivo i ponudile se da Mu budu žene.

 

SMISAO: Narakāsura je oteo mnogo kćerki velikih kraljeva i držao ih utamničene u  svojoj palati. Kad ga je Gospodin ubio i ušao u kuću demona, sve princeze su živnule od radosti i ponudile se da Mu postanu žene jer je Gospodin jedini prijatelj unesrećenih. Da ih nije prihvatio, ne bi se mogle udati, jer ih je demon oteo iz roditeljskog doma i zato niko ne bi pristao da ih oženi. Prema sistemu vedskog društva, staranje o djevojkama se prenosi sa oca na muža. Pošto su princeze već bile odvedene od starateljstva oca, bilo bi im teško da imaju bilo koga za muža, osim Samog Gospodina.

 

STIH 3.3.8

 

āsāḿ muhūrta ekasmin   nānāgāreṣu yoṣitām

sa-vidhaḿ jagṛhe pāṇīn   anurūpaḥ sva-māyayā

 

SYNONYMS

 

āsām — all those; muhūrte — at one time; ekasmin — simultaneously; nānā-āgāreṣu — in different compartments; yoṣitām — of the women; sa-vidham — with perfect rituals; jagṛhe — accepted; pāṇīn — hands; anurūpaḥ — exactly to match; sva-māyayā — by His internal potency.

 

Sve princeze su bile smještene u različitim odajama i Gospodin je istovremeno poprimio različite tjelesne ekspanzije, koje su baš pristajale svakoj pojedinoj princezi. Svojom unutrašnjom moći je prihvatio njihove ruke u savršenim obredima.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti (5.33) Gospodin je ovako opisan, u pogledu Svojih bezbrojnih, potpunih ekspanzija:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaḿ purāṇa-puruṣaḿ nava-yauvanaḿ ca

vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

“Gospodin, Govinda, kojeg obožavam je prvobitna Božanska Osoba. Ne razlikuje se od Svojih bezbrojnih potpunih ekspanzija, koje su sve nepromjenljivi, izvorni i bezgranični vječni oblici. Mada je prvobitna, najstarija osoba, uvijek je čio i mlad.” Svojom unutrašnjom moći Gospodin se može ispoljiti u različite osobe svayaḿ-prakāśa i ponovo u prābhava i vaibhava oblike i svi oni se ne razlikuju jedan od drugog. Oblici koje je Gospodin ispoljio, da bi oženio princeze u različitim odajama, malo su se razlikovali samo da bi odgovarali svakoj princezi. Nazivaju se vaibhava-vilāsa oblici Gospodina i rezultat su Njegove unutrašnje moći, yoga-māye.

 

STIH 3.3.9

 

tāsv apatyāny ajanayad   ātma-tulyāni sarvataḥ

ekaikasyāḿ daśa daśa   prakṛter vibubhūṣayā

 

SYNONYMS: tāsu — unto them; apatyāni — offspring; ajanayat — begot; ātma-tulyāni — all like Himself; sarvataḥ — in all respects; eka-ekasyām — in each and every one of them; daśa — ten; daśa — ten; prakṛteḥ — for expanding Himself; vibubhūṣayā — so desiring. tasv apatyany ajanayad   atma-tulyani sarvatah

 

Samo da bi ekspandirao Sebe u skladu sa Svojim transcendentalnim obilježjima, Gospodin je u svakoj od njih začeo deset potomaka sa odlikama u potpunosti nalik na Njegove.

 

KOMENTAR: Ova značajna tema se nastavlja kroz predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja  u idućim nastavcima.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 3: The Lord's Pastimes Out of Vṛndāvana

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.3.6-9

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ – KOLKATA [42]
18.01.2017.

WORLD PREACHER – 24 HOURS WITH HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- RUSSIA

10.12.2016.

THE GLORIES OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- BY HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA -- http://www.jpsarchives.org

08.11.2016.

GOPASTAMI, GOSTHASTAMI DAY -- HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA BENGALI MORNING CLASS – NOVEMBER 2013

21.10.2016.

WE HAVE OUR TICKET HOME, BUT MĀYĀ'S JOB IS TO TRY TO TAKE OUR TICKET IN EXCHANGE FOR DESIRES – KUNGUR RUSSIA [PART 3]

11.10.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SWĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S MESSAGE – CHANT FOR CHANGE -- 8 OCTOBER 2016

06.10.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S VISITS -- 6 OCTOBER 2016 THURSDAY – PAÑCAMĪ

 

 

ISKCON LJUBLJANA SLOVENIA – VICENCA ITALY

 

After spending almost a week in Ljubljana, Slovenia, today [5 October 2016], Guru Maharaja travelled to Vicenza, Italy. It is about a three to four hour drive. In Ljubljana, besides taking the special bioenergy treatment, Guru Maharaja gave classes on six different evenings. He also initiated a few devotees and gave darshan for more than 40 different individual devotees and 10 different groups of devotees.

 

Half way through the road journey he also stopped briefly at a small preaching centre located near the border of Slovenia and Italy. He is scheduled to spend the evening tomorrow in Prabhupadadesh.

 

Your servant

 

Maha Varaha Das

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

 

03.10.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’S OFFICIAL UPDATE – 3 OCTOBER 2016

 

 

ISKCON LJUBLJANA SLOVENIJA -- 28 SEPTEMBER TO 4 OCTOBER 2016

ŚRĪLA PRABHUPĀDADEŚ VICENCA ITALY – 5 TO 9 OCTOBER 2016

 

Guru Maharaja was discharged on the 27th of September from BhaktiVedanata Hospital. On the same day he travelled to Dubai. He stayed a night in Dubai where he delivered a short speech and gave darshan to about 150 devotees. Next day, Guru Maharaja flew to Venice. Few Italian matajis along with devotees from Slovenia drove us from Venice to Ljubljana.

 

The main reason Guru Maharaja is visiting Slovenia, is to take a special therapy.

 

The therapy was scheduled from 29th September until 2nd of October. He has been attending this therapy for the last two days steadily. He goes out around 8:30am and returns back to the temple around 8pm. After returning from the therapy he gives a small class for the assembled devotees. Many disciples have come from different parts of Balkan countries and European countries to take Guru Maharaja's association.

 

Guru Maharaja is scheduled to be here in Ljubljana until the 4th of Oct after which he will be travelling to Prabhupadadesh, Vicenza. He is scheduled to return to India on the 9th of October.

 

Mahavaraha Das

 

https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/?fref=nf

 

 

ISKCON LJUBLJANA SLOVENIJA -- 28 SEPTEMBER 2016
21.09.2016.

HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA’ REQUEST -- 21 SEPTEMBER 2016 WEDNESDAY – PAÑCAMĪ [FOR SARAJEVO ṢAṢṬI]

 


OBILAZITI OSAM KRUGOVA OKO SVETIH TULASĪYA SVAKI DAN UZ PJEVANJE SVETE TULASĪ PRADAKṢINA MANTRE – ČETIRI KRUGA ZA VLASTITU DOBROBIT, A ČETIRI KRUGA ZA DOBROBIT I ZDRAVLJE HIS HOLINESS JAYAPATĀKĀ SVĀMĪ GURU MAHĀRĀJA.

 

yāni kāni ca pāpāni

brahmā-hatyādikāni ca

tāni tāni praṇaśyanti

pradakṣiṇaḥ pade pade

 

Gauranga! Kako znamo, His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja je nedavno zamolio sve učenike i dobronamjernike da svakodnevno obilazimo svete Tulasīye osam krugova uz pjevanje svete Tulasī Pradakṣina mantre.  Ako vam se počnu događati neke čudne stvari poslije obilaženja svete Tulasī i pjevanja " yāni kāni ca pāpāni ...." ne bojte se......!  Samo ih zapišite, pa kasnije malo analizirajte primljene signale pokraj puta…! Možete se i javiti, pa vidimo o čemu se radi.

 

Ukoliko kod vas trenutno nisu okolnosti da možete sprovesti ovu instrukciju Guru Mahārāja u djelo, možete se najaviti, te u večernjim satima doći do mene na Dobrinju II i ispuniti ovu molbu His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja. Tako ustvari najviše pomažemo sami sebi i svakim korakom oko svetih Tulasīya   uništavamo sve grijehe koje smo ikada počinili.

 

TELEFONI: 

+387 033 831 359

+387 066 433 542

+387 063 220 084 [VIBER]

 

ALL THE BEST!

TULASĪ SEVĀ & TULASĪ CARE – SARAJEVO DOBRINJA II -- TADĪYA SEVANA -- RENDERING SERVICE TO THOSE RELATED TO THE LORD -- SLUŽITI ONE KOJI SU POVEZANI S GOSPODINOM Sona Gaurāńga Dās's photo
19.09.2016.

JAPA WALK -- H.H. JAYAPATĀKĀ SWAMI GURU MAHĀRĀJA -- SOUTH INDIA SAFARI 2004


Stariji postovi

GURU -- DUHOVNI UČITELJ
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
119347

Powered by Blogger.ba